Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

BørsXtra

MORGEN

BørsXtra 16.august: Pareto kutter hardt i oljeprisestimat - nedgraderer kursmål, sentralbankene eier 20% av landenes gjeld

Pareto kutter i sine oljeprisestimater fremover. Nye Brent estimater per fat er for 2017 USD 53 (60), for 2018 USD 60 (70), for 2019 USD 65 (72.5) og for 2020 USD 70 (USD 75).

Pareto kutter kursmålet i Statoil til NOK 185 (200) – opprettholder kjøp. De kutter videre kursmålet i DNO til NOK 12 (14) – beholder kjøp. Kursmålet i Aker BP kuttes til NOK 160 (180) – gjentar kjøp.

De seks sentralbankene som har igangsatt kvantitative lettelser via kjøp av obligasjoner (USA, UK, Eurosonen, Japan, Sveits, Sverige) eier nå i gjennomsnitt 20% av det egne landets gjeld. De eier tilganger for mer enn 15 billioner USD hvorav 9 billioner er statsobligasjoner. I gjennomsnitt er disse sentralbankenes balanser 4 ganger større enn før finanskrisen. Federal reserves balanse består til over 50% av statsobligasjoner og ytterligere 40% består av obligasjonslånet med boliglånsdekning garantert av statsenheter som Freddie Mac og Fannie May. (Financial Times)

Analysesjef Frederik Lunde i Carnegie anbefaler kjøp av Subsea 7, Kværner, Akastor og BW Offshore. (FA)

Som nevnt i gårsdagens BørsXtra er nykomlingen Anygame.chat med domener som bl.a. www.liverpool.chat, www.manchesterutd.chat, www.chelsea.chat, www.barcelona.chat bygget på rammeverket til XI’s egenutviklede plattform. I går var det over 500 kommentarer i den dedikerte kampkanalen mellom Hoffenheim og Liverpool. 

Comments

5.juli: Elleville forviklinger i African Petroleum, sektoranalyse av rigg, oppgraderer Opera

AFRICAN PETROLEUM – ELLEVILLE FORVIKLINGER:

Aksjekursen i African Petroleum (APCL) stupte nær 60% etter at Reuters-melding om at Gambias permanent secretary for petroleum Mod K. Ceesay i et intervju meldte at APCL har feilet i å møte sine forpliktelser en rekke ganger og at deres forespørsel om forlengelse av lisensperioden for deres to lisenser i landet derfor ble avslått. Den første lisensperioden for lisensene utløp i september 2016 uten at APCL hadde møtt sine boreforpliktelser, men ei heller uten at Gambia senere har foretatt seg noe på dette grunnlag. Etter at Oslo Børs stanset handelen meldte APCL at ingen termineringsprosedyre som regulert av lisensavtalene er igangsatt av Gambia og at lisensene dermed fortsatt er intakt. Dermed smalt aksjen opp 60% fra bunnkursen på dagen og endte dagen ned 31%. Merkverdig nok er selskapet i likeartet posisjon for en av sine lisenser i nabolandet Senegal der senegalesiske myndigheter utad har sagt at APCL er fratatt en lisens grunnet manglende evne til å møte sine forpliktelser i utgått lisensperiode mens APCL også her påpeker på at ingen termineringsprosedyre er igangsatt. For å gjøre kaoset komplett signerte  APCL i april en intensjonsavtale med en partner – som ryktes være Cairn Energy – om at denne skal kjøpe seg inn på tre av selskapets lisenser – herunder disse to i Gambia og en annen i Senegal . Forbeholdet i intensjonsavtalen var bl.a. at disse lisensene får endrede forpliktelser mht arbeidsprogram, at ny lisensperiode innvilges og at myndighetene godkjenner nedsalget. APCL hentet inn NOK  258 millioner til kurs NOK 7,75 i april etter kraftig kursoppgang fra NOK 2,80 ved starten på året. Forviklinger, rykter og stor spennvidde i økonomisk utfall vil antagelig gjøre aksjen svært volatil i perioden fremover.  I skrivende stund er aksjen ned 24% på børsen i dag. Husk at vi har en dedikert live chatkanal for APCL.

RIGGANBEFALINGER:

I en sektoranalyse av riggmarkedet anbefaler DNB kjøp av Borr Drilling, Northern Drilling, Odfjell Drilling og Shelf Drilling mens Fred Olsen Energy, Songa Offshore og Ocean Rig anbefales solgt. Meglerhuset foretrekker følgelig selskap med jack-ups og fokus på Nordsjøen mens de er mest skeptisk til dypvannsmarkedet.

TGS:

Barclays nedgraderer TGS til nøytral, kursmål NOK 225.

OPERA:

ABG Sundal Collier oppgraderer Opera til kjøp, kursmål NOK 51.

GJENSIDIGE:

Pareto nedgraderer Gjensidige til hold, beholder kursmål på NOK 150.

Comments

4.juli: Dette er uenigheten om GIG-regnskap, nye kursmål for XXL, laber tegning i Awilco LNG, Molnes anbefaler

UENIGHET OM GIG-REGNSKAP:

Finanstilsynet og Gaming Innovation (GIG) er uenige om hvordan regnskapsprinsippene skal benyttes på deres oppkjøp av selskap innen affiliate marketing. GIG henfører store deler av verdien av slike oppkjøp til de oppkjøpte selskapenes domener (nettsider) med ubegrenset utnyttbar levetid. De oppkjøpte selskapene har godt besøkte nettsider og tjener kort fortalt stort sett sine penger når besøkende på disse domenene klikker på lenkene og blir kunder av ulike spillselskap. GIG mener at å oppnå betydelig rangering hos Google er krevende/tar tid og viser til at sidetrafikken er et resultat av den rangering Google gir disse domenene. Følgelig mener de det er korrekt ikke å kvantifisere levetiden på domenet og heller nedskrive ved fall i rangeringen da dette gir bedre indikasjon på virkelig verdi enn skjematisk avskrivning. Finanstilsynet mener vederlaget skulle ha vært allokert til enten goodwill eller andre identifiserbare immaterielle eiendeler som må avskrives over en begrenset utnyttbar levetid. «Affiliate-størrelsen» Catena Media notert i Sverige fører sine regnskap på samme måte som GIG ønsket, men GIG har akseptert å føre regnskapet etter tilsynets formaning. Effekten er en økning i GIGs avskrivninger og kostnader i 2017 på ca. EUR 3,2 millioner.

XXL:

DNB kutter kursmålet på XXL-aksjen til NOK 105 (120) – gjentar kjøp. SEB kutter likeledes kursmålet til NOK 105 (110) – gjentar kjøp. Pareto kutter kursmålet til NOK 130 (135) – gjentar kjøp.

AWILCO LNG:

Awilco LNG mottok kun tegninger på knappe 60% av tilgjengelige aksjer i reparasjonsemisjonen til kurs NOK 3,50. Teningsperioden ble avsluttet i går ettermiddag. Kursen åpnet i dag på NOK 3,85.

AKER:
Spareba nk 1 Markets kutter kursmålet til NOK 310 (330), men oppgraderer anbefalingen fra nøytral til kjøp.

NORNE ANBEFALER:

Vårt gode XI-medlem Karl-Johan Molnes i Norne Securities anbefaler i Finansavisen kjøp av NEL, ContextVision, Weifa og Sandnes Sparebank. Han er skeptisk til prisingen av Gaming Innovation, Norwegian Air og Opera.

Comments

3.juli: Massakrerer kursmålet i Fred Olsen Energy, ukesporteføljer, US oil rig count falt, ulik vekst i skiferområder

FRED OLSEN ENERGY:

Norne Securities massakrerer kursmålet fra NOK 40 til NOK 5 etter meldingen om at Anadarko terminerer Bolette Dolphin kontrakten. Anbefalingen kuttes likeledes fra kjøp til selg.

PARETOS JULIPORTEFØLJE:

Pareto tar inn DNO, Golden Ocean, Bank Norwegian og XXL i sin juli portefølje. Ut går BW LPG, Protector Forsikring, Statoil og Yara. I første halvår leverte månedsporteføljen en avkastning på minus 5,4% mens Oslo Børs benchmark indeks var opp 2,2%.

UKEPORTEFØLJER:

DNB tar inn B2 Holding, ut går Nordic Semiconductor. Arctic Fund tar inn Subsea 7.

INNSIDEPORTEFØLJEN:

Finansavisen tar inn Songa Bulk i sin innsideportefølje etter storkjøp av aksjer for NOK 19 millioner av styremedlem Magnus Roth. Ut går Sandnes Sparebank.

ABG ANBEFALER:

Bengt Jonassen, strateg i ABG Sundal Collier, anbefaler kjøp av TGS, SR-Bank og Kid.

AKTIVE US RIGGER FALT:

Etter 23 sammenhengende uker med oppgang falt antall oljeborende rigger onshore i USA med en rigg sist uke.

SKIFERLØNNSOMHET:

Rystad Energi peker på at spesielt skiferområdene i Permian og Oklahoma vil oppleve kraftig produksjonsvekst i 2015-2019 mens andre områder nærmest står stille. En hovedårsak er at de oljeførende lagene i Permian og Oklahoma generelt sett er en del tykkere og at sandinjeksjon dermed har gitt mer positiv respons i produksjon mens økt sandinjeksjon på områder som Eagle Ford og Bakken ikke økte produksjonen per meter nevneverdig.  (DN)

Husk at vi nå har en egen kanal i chatten kalt #ANALYSER hvor medlemmene fortløpende kan legge inn nye analyser de leser/hører om. 

Comments

29.juni: Kursmål fra stor shippingrapport, senker kursmål i SUBC og AKSO, Goldman kutter i oljeprisestimat

NORDEA SHIPPINGRAPPORT:

Nordea kommer med følgende anbefalinger og kursmål i en fersk shippingrapport:  Avance Gas buy kursmål NOK 45 (forrige 45), Awilco LNG buy NOK 6, BW LPG buy NOK 73 (73), Flex LNG buy NOK 15 (15), Frontline sell NOK 35 (35), Golden Ocean hold, Høegh LNG buy NOK 124 (122), Ocean Yield hold, Stolt-Nielsen hold, Wallenius Wilhelmsen buy NOK 59 (64,5), Wilh Wilhelmsen Holding buy NOK 425 (450). Størst oppside i forhold til Nordeas kursmål er det da i BW LPG, Avance, Wilh Wilhelmsen, Høegh, Flex og Awilco - som alle har kursmål mer enn 50% over dagens kurs.

SUBSEA 7 – AKER SOLUTIONS:

Sparebank 1 Markets oppgraderer Subsea 7 fra nøytral til kjøp, men kursmålet senkes til NOK 130 (145). De kutter kursmålet i Aker Solution til NOK 36 (45) - opprettholder selg.

NORWEGIAN AIR – BANK NORWEGIAN:

Av medieoppslag kan det virke som om Norwegian Air har regelrett solgt seg ned i Bank Norwegian. Det er formelt korrekt at de har solgt aksjer, men Norwegian Air har likevel fortsatt samme økonomiske eksponering i banken de neste 12 mnd. De benytter et instrument som heter total return swap som i denne avtalen medfører at Norwegian Air fortsatt har all oppside og nedside i de solgte aksjene de neste 12 mnd.  Norwegian Air vil nå bokføre investeringen i Bank Norwegian til markedsverdi i sitt regnskap – dette vil øke selskapets bokførte egenkapital med drøye NOK 2 milliarder ut fra gårsdagens sluttkurs.

GOLDMAN SACHS – OLJEPRIS:

Goldman Sachs reduserer WTI prisanslaget tre måneder frem i tid til USD 47,5 per fat – tidligere anslag var på USD 55. De tror at prisen per fat vil ligge nær USD 45 inntil US aktive oljeborende rigger faller eller lagrene faller betydelig eller OPEC kutter mer. Goldmans estimat for 2018-2019 er fortsatt en gjennomsnittlig pris på USD 55.

KVÆRNER:

Carnegie oppgraderer Kværner til kjøp; kursmål NOK 12.

Comments

28.juni: Rekordbot til Google, investerer i EAM-sak, initierer dekning av Kid og B2, analysekanal

EAM SOLAR:

Investeringsselskapet Therium garanterer for halvparten av EAM Solars advokatregninger når de saksøker selgerne av 31 solkraftverk i Italia. Vinner de, får Therium firegangeren tilbake.  Internasjonalt har vi de siste årene vurdert mer enn 1200 saker, og vi har bare investert i under 100 av dem. Så langt har vi vunnet eller forlikt syv av ti saker vi har involvert oss i, sier daglig leder Henrik Berg i Therium Nordic. Adm.dir Viktor Jakobsen i EAM Solar sier at selskapet selv kunne finansiert søksmålet, men at dette reduserer den økonomiske risikoen og gjør at de kan øke presset på selgerne – storselskapene Enovos og Avelar – som de avkrever minst 250 millioner Euro i erstatning. (FA)

NORWEGIAN AIR:

Arctic Securities nedjusterer sitt kursmål på Norwegian-aksjen til NOK 350 (450). Kjøpsanbefalingen opprettholdes likevel. DNB oppgraderer Norwegian fra selg til hold, de øker kursmålet til NOK 235 (210).

B2 HOLDING:

DNB initierer analysedekning av B2 Holding med en kjøpsanbefaling og kursmål NOK 21.

KID:

Sparebank 1 Markets initierer dekning av Kid Interiør med kjøpsanbefaling og kursmål NOK 52.

GOOGLE REKORDBOT:

EU-kommisjonen ilegger Google en bot på 2,42 milliarder euro for misbruk av sin dominans i markedet. Rekordsummen tilsvarer nærmere 23 milliarder kroner. EU-kommisjonen mener Google har misbrukt sin dominerende status som søkemotor ved å gi ulovlige fordeler til et annet Google-produkt, nærmere bestemt Googles tjeneste for prissammenligning. (FA)

XXL:

DNB kutter kursmålet til NOK 105 (120) – opprettholder kjøpsanbefaling.

WALLENIUS WILHELMSEN:

Analytiker Lukas Dauli i ABG sin shippingfavoritt er Wallenius Wilhelmsen Logistics som et veddemål på bedring i selskapets fraktvolum av store anleggsmaskiner. De store produsentene Caterpillar og John Deere har oppjustert sine produksjonsestimat for 2018 og Wallenius Wilhelmsens volum er sterkt korrelert med disse. Nordea peker også på økt volum fra produsentene, men nedjusterer kursmålet til NOK 59 (64,5) – opprettholder kjøpsanbefaling.

#ANALYSER :

På Xtrainvestor har vi nå satt opp en dedikert kanal kalt ‘analyser,  der medlemmene oppfordres til å publisere konklusjonene til ferske analyser de leser/hører om.  Vi oppfordrer deg som medlem til å bidra til denne – dette vil gi raskere og bedre informasjon og dermed større nytte til alle. Mye av det som publiseres i kanalen kan man senere finne i BørsXtra-rapporten. Kanalen finner du på http://chat.xtrainvestor.com/app/room/593a88bc39a86815c5fc5136/window

Comments

26.juni: E&P rapport med nye kursmål, STB vekst selger på, inn med Phillly, XI top pick for ekspert

SP1M E&P ANBEFALINGER:

Etter overgang fra et stort team ansatte fra Swedbank kommer nå Sparebank 1 Markets nye team av oljeanalytikere med en sektorrapport av E&P selskapene. Favoritten er Aker BP med kursmål NOK 160, mens de anbefaler salg Statoil med kursmål NOK 135 og Lundin Petroleum SEK 155. Øvrige anbefalinger: DNO kjøp kursmål NOK 12, Questerre kjøp NOK 8, Panoro Energy kjøp NOK 6,5 , Wentworth Resources nøytral NOK 2,5 og Interoil  selg NOK 1. Teamet anslår oljepris på USD 50, USD 59, USD 63 og USD 65 for 2017-2020.

MYRSETHS PORTEFØLJE:

Stig Myrseth tar inn Philly Shipyard i sin Dovre-portefølje. Ut går Skandiabanken.

INNSIDEPORTEFØLJEN:

Finansavisen tar inn Olav Thon Eiendomsselskap i sin innsideportefølje. Ut går DataRespons.

DANSKE ANBEFALER:

Forvalter Lars Erik Moen anbefaler kjøp av Subsea 7, Statoil, Aker BP, DNB og SR-Bank. (FA)

FORTSATTE SALG FRA STOREBRAND VEKST:

Storebrand Vekst har solgt aksjer i de fleste porteføljebedrifter siden nyheten kom om at forvalter Andres Lorentzen skifter beite. I perioden 15-21.juni solgte fondet igjen nærmest «all over» og reduserte spesielt mye av sin relative eierandel i Next Biometrics, Weifa, Itera og Hexagon Composites.

UKEPORTEFØLJER:

Sparebank 1 Markets tar inn Aker BP, ut går Telenor og Grieg Seafood. DNB tar ut Golden Ocean. Arctic Funds tar inn NRC Group, ut går Telenor.

PGS/AKER SOLUTIONS:

Fearnley kutter kursmålet i PGS til NOK 16 (17), men oppgraderer til akkumuler. De oppgraderer likeledes Aker Solutions til akkumuler, men kutter kursmålet til NOK 40 (42).

RIG COUNT:

Baker Hughes rig count viste at aktive oljeborende rigger onshore i USA økte med 11 eller +1,5% forrige uke. Antallet økte i mange felt med størst økning i Williston-feltet i North Dakota.

…ellers registrerer vi at Xtrainvestor omtales når Finansavisen i dagens avis spør fire eksperter hvor de siler ut og finner de neste norske aksjekjøpene. Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet fremhever Xtrainvestor som et av sine top picks. 

Comments

Subscribe to our newsletter