Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obligasjoner/bonds

BONDS

Chat comment

Comments

Chat comment

Hørte IMSK bonds ble priset på drøye 60% av pålydende i dag, må da være svært mye bedre risk-reward enn aksjekursen long term. #bonds

Comments

O*** G*****

Enig i januar 2015 gikk obligasjonen på kurs 95%, det er en tid siden, men jeg husker det godt fordi jeg kjøpte på de nivåene ;-) Den gangen var aksjekursen på 3,50 ish. Har god tro på jeg nå får tilbake pålydende, men det kan selvsagt ta tid, ettersom det høyst sannsynlig kommer en restrukturering der forfallet i februar blir skjøvet på. Men jeg kan godt vente så lenge jeg i mellomtiden får 8-10% rente på pålydende. Synes ikke obligasjonskursen har justert seg så mye som den burde ift aksjekursen, og mener som Lars at risk-reward er bedre i obligasjonen.

Show all comments
O*** G*****

Enig i januar 2015 gikk obligasjonen på kurs 95%, det er en tid siden, men jeg husker det godt fordi jeg kjøpte på de nivåene ;-) Den gangen var aksjekursen på 3,50 ish. Har god tro på jeg nå får tilbake pålydende, men det kan selvsagt ta tid, ettersom det høyst sannsynlig kommer en restrukturering der forfallet i februar blir skjøvet på. Men jeg kan godt vente så lenge jeg i mellomtiden får 8-10% rente på pålydende. Synes ikke obligasjonskursen har justert seg så mye som den burde ift aksjekursen, og mener som Lars at risk-reward er bedre i obligasjonen.

Chat comment

Lundin har fått tillatelse til å bore med Island Innovator. I notatet nedenfor fremgår det en planlagt varihet på 44 dager (mener den var på ca 36 dager tidligere?). Dette er kun en av brønnene som Island Innovator har kontrakt på (uten opsjonelle brønner). Oppstart er allerede i mars, noe som sysselsetter Island Drillings eneste rigg fra da av. Obligasjonene indikeres enda i reuters til 2,75-7,75. #Isdrill #bonds http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/Vedtak/Vedtak...

Comments

Chat comment

Comments

Chat comment

Fantastiske nyheter for isdrill #bonds eiere . Ny kontrakt på riggen, allerede! Det er verdt å merke seg at selskapet foretok ekstraordinære avskrivninger med utgangspunkt i at riggen skulle være inaktiv til 2019 og når de nå allerede får nytt oppdrag forventer jeg at dette må medføre reverserte avskrivninger og også snarlig gjenopptakelse av rentebetalinger og avdragsbetalinger?

Comments

Chat comment

I WWS foreslås det en løsning der bondholders erklærer #bonds i default, samtidig som det etableres nytt selskap som overtar supplyskipene til markedspris (basert på verdivurderinger av meglerhus). Burde gi en payback på bondsa på ca 16% (24,1/150), og en mulighet for å delta i selskapet som kjøper supplyskipene .Burde være en ok løsning for bondholders, men kanskje ikke fullt så bra for supplyskipsektoren.

Comments

Chat comment

Om jeg forstår restruktureringen av bonds i OLSH korrekt så var bondgjeld på 690 MNOK per utgang av Q3. Disse omgjøres til to nye usikrede bonds i et nytt rent subseaselskap der det skytes inn 400 MNOK i startkapital. Bondene blir på henholdsvis 60 MNOK (der lånet blir konvertibelt til 13% eierskap) og på 300 MNOK. Sistnevnte med 3% rente p.a. Imidlertid har subseaselskap rett til å kjøpe tilbake 300 MNOK lånet for 65% innen 2 år, 75% innen 3 år og 85% innen 4 år. Skulle det bli callet innen 2 år og det konvertible lånet bli priset til de 60 MNOK så vil obligasjonseierne motta drøye 37% av pålydende om jeg regner rett med tillegg av 3% rente for de to årene. Hvis verdien av subseaselskapet stiger så kan selvsagt de 60 MNOK bli verdt en hel del mer. Subsea selskapet vil ha en fet gearing med 2,7 milliarder NOK i pantelån på subsea-skipene. #bonds

Comments

Subscribe to our newsletter