Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obligasjoner/bonds

BONDS

Chat comment

Ny lang (150 dager + opsjoner) kontrakt til #GCMC . Burde også gi et solid løft til #bonds. : http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20170530.OBI.20170530S22

Comments

Chat comment

#GCMC med årsresultat. Det meste er kjent fra restruktureringen, men en interessant note opplysning: Drillskipet er verdsatt til 350 musd av uavhengig. meglere Q1 17. #BONDS i selskapet (GCMC CB) priser riggen til ca halvparten. Da er heller ikke kontraktene (nåværende og fremtidige) hensynstatt.

Comments

Chat comment

Comments

Chat comment

Hørte IMSK bonds ble priset på drøye 60% av pålydende i dag, må da være svært mye bedre risk-reward enn aksjekursen long term. #bonds

Comments

O*** G*****

Enig i januar 2015 gikk obligasjonen på kurs 95%, det er en tid siden, men jeg husker det godt fordi jeg kjøpte på de nivåene ;-) Den gangen var aksjekursen på 3,50 ish. Har god tro på jeg nå får tilbake pålydende, men det kan selvsagt ta tid, ettersom det høyst sannsynlig kommer en restrukturering der forfallet i februar blir skjøvet på. Men jeg kan godt vente så lenge jeg i mellomtiden får 8-10% rente på pålydende. Synes ikke obligasjonskursen har justert seg så mye som den burde ift aksjekursen, og mener som Lars at risk-reward er bedre i obligasjonen.

Show all comments
O*** G*****

Enig i januar 2015 gikk obligasjonen på kurs 95%, det er en tid siden, men jeg husker det godt fordi jeg kjøpte på de nivåene ;-) Den gangen var aksjekursen på 3,50 ish. Har god tro på jeg nå får tilbake pålydende, men det kan selvsagt ta tid, ettersom det høyst sannsynlig kommer en restrukturering der forfallet i februar blir skjøvet på. Men jeg kan godt vente så lenge jeg i mellomtiden får 8-10% rente på pålydende. Synes ikke obligasjonskursen har justert seg så mye som den burde ift aksjekursen, og mener som Lars at risk-reward er bedre i obligasjonen.

Chat comment

Lundin har fått tillatelse til å bore med Island Innovator. I notatet nedenfor fremgår det en planlagt varihet på 44 dager (mener den var på ca 36 dager tidligere?). Dette er kun en av brønnene som Island Innovator har kontrakt på (uten opsjonelle brønner). Oppstart er allerede i mars, noe som sysselsetter Island Drillings eneste rigg fra da av. Obligasjonene indikeres enda i reuters til 2,75-7,75. #Isdrill #bonds http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/Vedtak/Vedtak...

Comments

Chat comment

Comments

Chat comment

Fantastiske nyheter for isdrill #bonds eiere . Ny kontrakt på riggen, allerede! Det er verdt å merke seg at selskapet foretok ekstraordinære avskrivninger med utgangspunkt i at riggen skulle være inaktiv til 2019 og når de nå allerede får nytt oppdrag forventer jeg at dette må medføre reverserte avskrivninger og også snarlig gjenopptakelse av rentebetalinger og avdragsbetalinger?

Comments

Subscribe to our newsletter