Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obligasjoner/bonds

BONDS

Chat comment

Lundin har fått tillatelse til å bore med Island Innovator. I notatet nedenfor fremgår det en planlagt varihet på 44 dager (mener den var på ca 36 dager tidligere?). Dette er kun en av brønnene som Island Innovator har kontrakt på (uten opsjonelle brønner). Oppstart er allerede i mars, noe som sysselsetter Island Drillings eneste rigg fra da av. Obligasjonene indikeres enda i reuters til 2,75-7,75. #Isdrill #bonds http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/Vedtak/Vedtak...

Comments

Chat comment

Comments

Chat comment

Fantastiske nyheter for isdrill #bonds eiere . Ny kontrakt på riggen, allerede! Det er verdt å merke seg at selskapet foretok ekstraordinære avskrivninger med utgangspunkt i at riggen skulle være inaktiv til 2019 og når de nå allerede får nytt oppdrag forventer jeg at dette må medføre reverserte avskrivninger og også snarlig gjenopptakelse av rentebetalinger og avdragsbetalinger?

Comments

Chat comment

I WWS foreslås det en løsning der bondholders erklærer #bonds i default, samtidig som det etableres nytt selskap som overtar supplyskipene til markedspris (basert på verdivurderinger av meglerhus). Burde gi en payback på bondsa på ca 16% (24,1/150), og en mulighet for å delta i selskapet som kjøper supplyskipene .Burde være en ok løsning for bondholders, men kanskje ikke fullt så bra for supplyskipsektoren.

Comments

Chat comment

Om jeg forstår restruktureringen av bonds i OLSH korrekt så var bondgjeld på 690 MNOK per utgang av Q3. Disse omgjøres til to nye usikrede bonds i et nytt rent subseaselskap der det skytes inn 400 MNOK i startkapital. Bondene blir på henholdsvis 60 MNOK (der lånet blir konvertibelt til 13% eierskap) og på 300 MNOK. Sistnevnte med 3% rente p.a. Imidlertid har subseaselskap rett til å kjøpe tilbake 300 MNOK lånet for 65% innen 2 år, 75% innen 3 år og 85% innen 4 år. Skulle det bli callet innen 2 år og det konvertible lånet bli priset til de 60 MNOK så vil obligasjonseierne motta drøye 37% av pålydende om jeg regner rett med tillegg av 3% rente for de to årene. Hvis verdien av subseaselskapet stiger så kan selvsagt de 60 MNOK bli verdt en hel del mer. Subsea selskapet vil ha en fet gearing med 2,7 milliarder NOK i pantelån på subsea-skipene. #bonds

Comments

Chat comment

Informasjonen som Sea Production gir til bondholders mht evt salg av Crystal Ocean er helt elendig. 13 MUSD er salgssummen inkl de fordringer man har på kjøper - som ikke spesifiseres. Ei heller skriver de hvor mye som er igjen av kontrakten. Ut fra siste info skal bareboat kontrakten løpe til juli 2017 og inntektene skal være knappe 3 MUSD per Q. Frem til kontraktsavslutning skal da fartøyet dra inn ca 9 MUSD (inkl dette kvartalet) i EBITDA. Hvis kjøper fortsatt skylder selger 5 MUSD så innebærer egentlig kjøpesummen at de kun får betalt for inntjening på 9 mnd av resterende kontrakt og at fartøyet anses verdiløst deretter. Nå er det hyggelig å få tilbakebetalt 10% av pålydende av et bond som trader til 30% mens man fortsatt har Front Puffin på lønnsom kontrakt til minst sommeren 2019, men kunne være greit å vite mer om hva man faktisk selger. #bonds

Comments

Chat comment

#Bonds - Står de store marginene til obligasjons meglerne for fall? Ifra Saxo sin nye storsatsing: “It is hard to imagine a market which is more ripe for disruption than the bond market. Watching a bond trader trade over the phone, at a time when the internet has touched almost every area of financial markets, not to mention our lives, is a clear call for disruption. Investors need to ask themselves if they want to continue to trade based on an indicative price from a single bank or if they want to get the best price available from more than 40 global bonds providers, including some of the largest global banks.”

Comments

L*** B*********

Kunne ikke være mer enig i det som Saxo beskriver.

Show all comments
L*** B*********

Kunne ikke være mer enig i det som Saxo beskriver.

Subscribe to our newsletter