Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stig Myrseths blogg

SMb

Sommerens værvarsel: Mørke skyer over Norge, sol ellers

Regnskyene henger tungt over råvaremarkedet og råvarerelaterte næringer. Lav inflasjon gir imidlertid fest i obligasjonsmarkedet, mens god vekst fyrer opp under Wall Street som opplever rekordvarme.

 

Vanligvis går aksjer og statsobligasjoner i motsatt retning. Årsaken er at mens en sterk økonomi og litt inflasjon er bra for aksjer, så trives statsobligasjoner best med deflasjon, resesjon og rentekutt.

 

Akkurat nå er det imidlertid god stemning i begge leire. Rekordene flyttes stadig høyere på Wall Street samtidig som fall i lange statsrenter gir hyggelige kursgevinster i lommen på eiere av lange obligasjoner. Hva skjer?

 

La oss starte med obligasjonsmarkedet. Det som får det til å rykke i godfoten der, er et uventet fall i inflasjonen. Oljeprisen stuper, og det samme gjør kornprisen. Det blir billigere å fylle tanken og tygge. Videre har det brutt ut priskrig på mobildata i USA samtidig som kostnaden for helseforsikring har flatet ut.

 

Fallet i prisstigningen har tatt markedsaktørene på sengen og skapt håp om at USA er på vei mot japanske tilstander med permanent deflasjon. For alle som investerer i lange statsobligasjoner, er Japan den våte drømmen - landet hvor renten kun har gått ned og obligasjonsprisene opp så lenge folk kan huske.

 

Godartet inflasjonsfall

I aksjeleiren fokuseres det på at amerikansk økonomi vokser bra med liten fare for resesjon de neste tolv månedene. Videre oppfattes fallet i inflasjonen som godartet fordi det er tilbudsdrevet. Oljeprisen er ikke svak fordi etterspørselen svikter, men fordi det pumpes for mye og så videre.

 

Dette bringer meg inn på råvaremarkedet som er det eneste segmentet hvor starten på sommeren har vært våt og kald. Optimismen ved inngangen til året har definitivt ikke slått til, og årsakene er varierte.

 

I oljemarkedet er problemet at Nigeria og Libya produserer uventet mye samtidig som skiferprodusentene fortløpende undervurderes. Sistnevnte overrasker hele tiden med sin evne til å produsere stadig mer til stadig lavere priser. Skiferrevolusjonen har ikke mistet revolusjonsgløden.

 

I kornmarkedet er problemet høye lagre og gode avlinger. Dette har gitt rekordlave realpriser noe som har fått bøndene til å skjære ned på gjødselinnkjøpene. Det har i neste omgang rammet Yara hardt.

 

Mindre spekulasjon

I industrimetallmarkedet er historien mer kompleks. Etter en meteorisk oppgang gjennom fjoråret og vinteren har jernmalmprisen kollapset siden påske. Tilsvarende kurver gjør seg gjeldende i mange andre industrimetaller.

 

Hovedårsaken til nedgangen synes å være redusert tilgang på kreditt til spekulasjonsformål i Kina. Dette har i neste omgang ført til likvidasjon av lagre.

 

Det er vanskelig å si hva som skjer videre i råvaremarkedet. OPEC sitter antakelig i disse dager og teller på fingrene om de skal kutte mer eller fyre av en krigserklæring mot skiferprodusentene ved å åpne kranene for fullt igjen. Gjør de det sistnevnte, kommer verden til å drukne i olje.

 

Når det gjelder industriråvarer, er Kina elefanten i rommet. Vil kineserne bremse de lånefinansierte investeringene etter høstens partikongress hvor president Xi skal gjenvelges for en ny fireårsperiode?

 

Tror du på det, kan det bli fortsatt lavtrykk i råvaremarkedet og bulkshipping. Fortsetter kinesisk økonomi å tøffe og gå, vil imidlertid hardt prøvede bulkshipping-aksjonærer før eller siden belønnes for sin tålmodighet.

 

Mulig gigantkontrakt frister

Philly Shipyard slippes denne uken inn i Dovre-porteføljen. Skipsverftet er i utgangspunktet lavt priset sett i forhold til balanseverdiene grunnet frykt for ordretørke.

 

Nå ryktes det imidlertid at verftet er i ferd med å vinne en kontrakt på bygging av fire Jones Act-containerskip til ca. 200 millioner dollar per stykk. Landes denne, fortjener aksjen en helt annen kurs enn dagens.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Songa Bulk
 • Bank Norwegian
 • Protector Forsikring
 • Golden Ocean
 • Philly Shipyard

 

Inn: Philly Shipyard

Ut: Skandiabanken

 

***

 

Undertegnede er investeringsdirektør i Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er ikke et analyseselskap som publiserer uavhengige analyser. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond og kunder. Når vi utarbeider Kommunikasjon, følger vi ikke lovkrav for analyser som skal sikre at informasjonen er uavhengig og objektiv. Dovre har ingen restriksjoner på å plassere ordrer før publisering av slik informasjon eller Kommunikasjon.

Comments

Ferienerver i boligmarkedet

Boligmarkedet i Oslo settes nå på sin alvorligste prøve siden finanskrisen. Hvorvidt det bærer eller brister, vil være avgjørende for både økonomien, renter, kronekursen og viktige næringer.

 

I løpet av noen kalde og våte vårmåneder har temperaturen i Oslo-markedet snudd fra rødglødende til frysepunktet. Mens antallet boliger til salgs på finn.no var nær tiårs lav ved inngangen til året, passerte vi det eleverte finanskrisenivået for noen uker siden.

 

Aldri før har det vært så mange boliger til salgs i Oslo som nå.

 

Doblingen av salgsvolumene i løpet av kort tid har ikke uventet fått boligprisene til å steile. Det store spørsmålet er om vi står foran et dypt fall eller en kortvarig dipp.

 

Svaret kan vanskelig vites med sikkerhet på forhånd. På den positive siden teller at de skjerpede kravene til boliglån i Oslo kan lempes og renten kuttes om nødvendig.

 

På den negative siden er flommen av nybygde boliger som treffer Oslo-markedet de neste to årene. Mange av disse kan være kjøpt av spekulanter som planlegger å selge dem videre. Et annet faremoment er det høye gjeldsnivået til husholdningene.

 

Myk eller hard?

Personlig heller jeg mer mot en myk enn hard landing. En viktig årsak er den lave renten. I Paris står 7,5 prosent av alle leiligheter tomme. En tredjedel av dem har ikke en gang strøm tilkoblet.

 

På tross av over hundre tusen tomme boliger har det ikke blitt noe boligkrakk i Paris. En grunn til dette er at mange i dagens lavrenteklima ikke kjøper bolig fordi de trenger et sted å bo, men fordi de ønsker å parkere penger.

 

Liknende tendenser gjør seg gjeldende i mange storbyer. I stedet for å ha pengene i banken til negativ rente eller kontanter i madrassen, kjøper folk leiligheter. Noen orker ikke en gang å leie dem ut og lar de i stedet stå tomme.

 

Hva om?

Dersom jeg tar feil og det i stedet blir en hardlanding, her definert som et prisfall større enn femten prosent, er det imidlertid fare på ferde. Entreprenører og boligutviklere vil rammes hardt. Mange kan gå konkurs.

 

Banksektoren vil også rammes av tiltakende usikkerhet idet et så stort prisfall vil undergrave pantesikkerheten og øke faren for utlånstap.

 

En stor prisnedgang vil også ha en markant avkjølende effekt på økonomien noe som vil skape behov for en svakere krone. Dette vil komme eksportbedrifter som Hydro, Yara og oppdrettsnæringen til gode.

 

Akkurat nå er juryen ute, men den er snart tilbake. Det blir en interessant sommer i boligmarkedet.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Songa Bulk
 • Skandiabanken
 • Bank Norwegian
 • Protector Forsikring
 • Golden Ocean

 

Inn: -

Ut: -

 

***

 

Undertegnede er investeringsdirektør i Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er ikke et analyseselskap som publiserer uavhengige analyser. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond og kunder. Når vi utarbeider Kommunikasjon, følger vi ikke lovkrav for analyser som skal sikre at informasjonen er uavhengig og objektiv. Dovre har ingen restriksjoner på å plassere ordrer før publisering av slik informasjon eller Kommunikasjon.

Comments

Hva det britiske sjokkvalget forteller oss

Miksturen av store og voksende ulikheter og begrenset sosial mobilitet undergraver stabiliteten i samfunnsstrukturen og skaper en fruktbar grobunn for populisme i Storbritannia og USA.

 

Den britiske statsministeren Theresa May ble først genierklært da hun varslet nyvalg mens meningsmålingene for det konservative partiet var som best.

 

Valget stod mellom henne og Jeremy Corbyn i det britiske arbeiderpartiet som ifølge The Economist representerer kombinasjonen av ideologisk ekstremisme og politisk inkompetanse.

 

Etter valget ligger bakrusen tung i den konservative leiren som i stedet for å komme styrket ut, mistet flertallet i parlamentet. Mange ber nå May vurdere sin stilling for sin skjebnesvangre feilvurdering av stemningen i velgermassen.

 

Det britiske arbeiderpartiet og Jeremy Corbyn endte opp som det nest-største partiet, men er likevel valgets seierherre. De som avskrev han som sjanseløs, har fått noe å tenke på.

 

Anglosaksisk populisme

Det britiske valget tilkjennegir at populismen langt fra er død i den anglosaksiske verdenen. I både Storbritannia og USA har de økonomiske ulikhetene økt markant de siste tiårene, mens indikatorer for sosial mobilitet har falt til lave nivåer. Mens økonomien har vokst, har medianlønnen falt og så videre.

 

I de fleste land i Kontinental-Europa og Skandinavia har de samme tendensene vært langt mer avdempede eller fraværende, og dette forklarer hvorfor populismen har større vansker med å slå rot her. Straks flyktningkrisen gav seg, har oppslutningen om populistiske partier kollapset alle steder med unntak av økonomisk vanstyrte og stagnante Italia.

 

Det er lite som tyder på at Trump vil reversere trenden mot økt inntektsulikhet eller bedre den sosiale mobiliteten. Store skattelettelser kombinert med kutt i helsetilbudet til syke og fattige vil snarere helle bensin på bålet.

 

Dette taler for en ytterligere tilspisning av konflikten mellom eliten og det brede lag av befolkningen om ressursfordelingen i samfunnet. Historisk har samfunnsstrukturer preget av store inntektsulikheter og lav sosial mobilitet vært assosiert med politisk polarisering, sosiale konflikter og krig.

 

Inflasjonen skraper bunnen

Konklusjonen er at velgerne går mot venstre og at populismen lever i beste velgående i USA og Storbritannia. Populisme og overbudspolitikk er av natur inflatorisk, og dette taler for at prisstigningen er nær en sekulær bunn.

 

Får vi et mer inflatorisk 2020-tall samtidig som økonomiens vekstevne er amputert grunnet dårlig demografi og svak produktivitetsvekst, er veien til en 70-tallslignende stagflasjon kort.

 

De store vinnerne på 70-tallet var gull og sølv som mangedoblet seg i pris, mens de fleste andre aktivaklasser opplevde en betydelig negativ realavkastning.

 

Ingen nybygg

Eksponeringen mot bulkshipping jekkes opp denne uken idet Golden Ocean slippes inn i Dovre-porteføljen. Minimal nybygging gir fraværende tilbudsvekst, noe som taler for at ratene snart skal opp igjen. Kina er en joker, men akkurat nå er det ingen tegn til brems i byggeaktiviteten der.

 

På den positive siden taler dessuten at papiret for første gang på lenge handles med en rabatt i forhold til verdijustert egenkapital på 52 kroner per aksje.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Songa Bulk
 • Skandiabanken
 • Bank Norwegian
 • Protector Forsikring
 • Golden Ocean

 

Inn: Golden Ocean

Ut: Norwegian

 

***

 

Undertegnede er investeringsdirektør i Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er ikke et analyseselskap som publiserer uavhengige analyser. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond og kunder. Når vi utarbeider Kommunikasjon, følger vi ikke lovkrav for analyser som skal sikre at informasjonen er uavhengig og objektiv. Dovre har ingen restriksjoner på å plassere ordrer før publisering av slik informasjon eller Kommunikasjon.

Comments

Piketty for kapitalister

I den digitale økonomien stikker gjerne vinneren av med hele kaken, mens konkurrentene sitter igjen med smuler. Økende monopolmakt preger også mange andre næringer.

 

Den franske økonomen Thomas Piketty satte i 2013 fingeren på de voksende ulikhetene i samfunnet med sin bestselgende bok «Kapitalen i det 21. århundre».

 

Et mindre påaktet fenomen er at liknende tendenser gjør seg gjeldende i næringslivet. Et fåtall vinnerselskaper gjør det skarpt og trekker snittlønnsomheten opp, mens det langt fra er noen dans på roser for det store flertallet av bedrifter.

 

Dette fenomenet er særlig tydelig i den digitale økonomien. Skalafordeler og nettverkseffekter har gjort Google, Microsoft, Amazon og Facebook til seddelpresser med turbo og gründerne til noen av verdens rikeste.

 

Økende monopolmakt

Globaliseringen har videre gitt særlig uttelling for selskaper med sterke varemerker som Coca-Cola og Apple. I tillegg har fusjoner og oppkjøp gitt økt konsentrasjon og svekket konkurranse i mange næringer, ta dagligvarer og telekom i Norge som et eksempel.

 

I sum har de forannevnte forholdene gjort det mulig for kapitaleierne å øke sin andel av verdiskapningen i samfunnet. Dette gjenspeiles blant annet ved at egenkapitalrentabiliteten i næringslivet har holdt seg rimelig stabil på tross av at renten og yielden på alle andre aktivaklasser har kollapset etter sekelskiftet.

 

Gjennomsnittstallene kamuflerer imidlertid en virkelighet der et fåtall superlønnsomme giganter har dratt fullstendig fra resten av feltet.

 

Geografisk har dette særlig kommet Wall Street til gode ettersom flertallet av disse vinnerne er amerikanske. Dette er hovedårsaken til at inntjeningsnivået i USA er i rekordterritorium, mens den samlede bunnlinjen til de børsnoterte selskapene i Europa fortsatt er langt under toppen fra før finanskrisen.

 

Drivkreftene bak denne utviklingen synes strukturelle, og dette taler for at de vil fortsette inntil myndighetene griper inn. Det sistnevnte er imidlertid lite sannsynlig med Trump som president.

 

Strukturell skvis

På Oslo Børs bør man være på vakt overfor selskaper som har havnet i en strukturell skvis i møte med noen av disse superselskapene. Her kan nevnes Opera som satser tungt på mobil annonsering.

 

Selv om mobilannonsering er en megatrendbransje, vil selskapet vanskelig kunne vinne kampen mot Google over tid. Google kommer til å ta rotta på alle.

 

Schibsted er et annet eksempel. Selskapet har lyktes stort med rubrikkannonser på internett. Faren er imidlertid at selskapet vil lide en langsom død nå som Facebook har varslet at de går inn i dette markedet.

 

Selv om Schibsted er store i norsk målestokk, blir de likevel som en mygg i møte med frontruten på en motorvei sammenlignet med Facebook. Var jeg aksjonær i Schibsted, ville jeg byttet over til Facebook, spesielt når man kan få sistnevnte til omtrent samme P/E-multipler.

 

Snart verdens største

Jeg blir for øvrig ikke overrasket om Amazon snart er verdens største selskap. Med bedre utvalg og lavere priser enn tradisjonelle butikker og betydelige skalafordeler sammenlignet med andre internettbutikker er det vanskelig å se hva som kan stanse toget.

 

Amazon startet som en amerikansk nettbokhandel på 90-tallet og har siden ekspandert både vertikalt, horisontalt og geografisk. Kanskje det i fremtiden bare er ett selskap igjen, det ultimate «winner takes all»-scenariet. Kanskje vi alle en dag jobber for Amazon og bruker lønnen vår der.

 

Selv om aksjen nylig passerte tusen dollar, er det nok bare å henge med.

 

Glem imidlertid ikke at selskapets suksess kommer på bekostning av tusenvis av butikkeiere og -ansatte. På tross av en sterk økonomi er antallet butikkonkurser i USA sterkt stigende. Dette er noe aksjonærer i norske varehandelsselskaper bør tenke på.

 

The winner takes no prisoners.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Songa Bulk
 • Norwegian
 • Skandiabanken
 • Bank Norwegian
 • Protector Forsikring

 

Inn: -

Ut: -

 

***

 

Undertegnede er investeringsdirektør i Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er ikke et analyseselskap som publiserer uavhengige analyser. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond og kunder. Når vi utarbeider Kommunikasjon, følger vi ikke lovkrav for analyser som skal sikre at informasjonen er uavhengig og objektiv. Dovre har ingen restriksjoner på å plassere ordrer før publisering av slik informasjon eller Kommunikasjon.

Comments

Når kart og terreng ikke stemmer overens

Mange tradisjonelle verdsettelsesmetoder har sluttet å fungere etter sekelskiftet. Et permanent skift oppover i prisingen av alle investerbare aktiva synes å ha funnet sted.

 

I 2013 vant Robert Shiller nobelprisen i økonomi for sine boblestudier. En av hans oppdagelser var den såkalte Shiller-P/E som måler forholdet mellom aksjekurser og gjennomsnittlig inntjening siste ti år.

 

Denne indikatoren ble utviklet under dotcom-boblen og har gitt pålitelige signaler om den langsiktige trenden på Wall Street siden slutten av 1800-tallet. Kort fortalt er børsen billig når Shiller-P/E er under 17, mens den er dyr over.

 

Akkurat nå er Shiller-P/E på 29, noe som er på linje med toppen før 1929-krakket. Den har kun vært høyere under dotcom-boblen da bakkerekorden på 44 ble satt.

 

Skal vi dømme etter Shiller-P/E, bør investorene ta pengene sine og løpe. Det er imidlertid to problemer med dette.

 

Kompasset virker ikke lenger

For det første har de som har fulgt en strategi om å kun eie aksjer når Shiller-P/E er under 17, vært ute av børsen hele tiden siden midten av 90-tallet med unntak av noen få måneder i 2009.

 

Ære være den som har disiplin nok til å sitte med kruttet tørt i tjue år i påvente av en kjøpsanledning.

 

Det andre problemet er at alle andre aktivaklasser er minst like høyt vurderte. Det er lett å anbefale folk å selge aksjene sine. Problemet er hva man gjøre med pengene etterpå.

 

Å spare langsiktig i bank i tider da renten ikke en gang dekker inflasjonen, vil garantert ikke gjøre deg rik. Videre handles eiendom til yield- og realprisnivåer som gir mang en sentralbanksjef rynkede øyebryn.

 

Gullmedaljen

Prisen for den mest irrasjonelle prisingen går til lange statsobligasjoner. Selv om utsteder er sikker som banken, er lange obligasjoner risikable investeringer. Årsaken er at kursen svinger kraftig når renten endrer seg. Dette kalles durasjonsrisiko.

 

Her kan nevnes at 30-årige tyske statsobligasjoner har falt tjue prosent i verdi siden toppen i fjor sommer som en følge av svakt stigende renteforventninger.

 

Ifølge kapitalmarkedsteori kompenseres eiere av lange obligasjoner for durasjonsrisikoen gjennom en høyere avkastning over tid sammenlignet med investeringer i korte rentepapirer som fortløpende rulleres. Denne meravkastningen kalles løpetidspremie.

 

Negativ løpetidspremie

Beregninger viser at løpetidspremien for tiden er negativ både i USA, Tyskland og Japan. Obligasjonsinvestorer betaler med andre ord for det privilegium å ha dårlig nattesøvn forårsaket av store verdisvingninger i lange statsobligasjoner fremfor å ha en sov-godt-portefølje bestående av korte rentepapirer.

 

Den negative løpetidspremien minner meg om dotcom-boblen ved årtusenskiftet. Da trengte risikopremien i aksjemarkedet også en kort stund inn i negativt territorium.

 

Mens den negative risikopremien den gangen skyldtes aksjeeufori, er den negative løpetidspremien nå antakelig en konsekvens av sentralbankenes massive obligasjonskjøp. Disse har trolig forstyrret markedsbalansen nok til at den normale pris- og risikooppdagelsen har blitt satt ut av spill.

 

Renten er nøkkelen

Summa summarum er amerikanske aksjer dyre, mens de fremstår ikke som overprisede sammenlignet med alternativene. Den mest ekstreme overprisingen finner vi i lange statsobligasjoner.

 

Dette bringer meg inn på renten. Så lenge denne er lav, tviler jeg på at børsen noen gang vil vende tilbake til historisk prising. Dette gjelder også andre aktiva, inklusive de mye omdiskuterte boligprisene i Oslo.

 

De som har sittet på gjerdet og ventet på en god kjøpsanledning i tjue år, må nok smøre seg med tålmodighet om de ikke er villige til å kalibrere kompasset på nytt.

 

Gigantisk innsidekjøp

Protector Forsikring slippes denne uken inn i Dovre-porteføljen. Selskapet er en disruptor i forsikringsbransjen med en sterk og troverdig langsiktig veksthistorie.

 

I vår gjennomførte sjefen et gigantisk innsidekjøp på 375.000 aksjer til kurs 64. Dette viser at troen på kursoppgang er sterk hos den som kjenner selskapet best.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Songa Bulk
 • Norwegian
 • Skandiabanken
 • Bank Norwegian
 • Protector Forsikring

 

Inn: Protector Forsikring

Ut: The Scottish Salmon Company

 

***

 

Undertegnede er investeringsdirektør i Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er ikke et analyseselskap som publiserer uavhengige analyser. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond og kunder. Når vi utarbeider Kommunikasjon, følger vi ikke lovkrav for analyser som skal sikre at informasjonen er uavhengig og objektiv. Dovre har ingen restriksjoner på å plassere ordrer før publisering av slik informasjon eller Kommunikasjon.

Comments

De gode, dårlige og grusomme politikerne

Vi blir stadig minnet om at den politiske risikoen er elevert. Trump utløste årets største dagsfall i uken som gikk, mens den brasilianske børsen og valutaen falt ti prosent på korrupsjonsavsløringer.

 

Nord-Koreas diktator, Kim Jong-un, har så langt ignorert alle advarsler fra USA og Kina. Atom- og rakettprogrammet går på skinner samtidig som Trump advarer mot at han ikke vil tillate at landet utvikler atomraketter som kan nå USA.

 

Det kan være at Trump bløffer, ikke vet jeg, men jeg tviler på det. Dersom ikke diplomatiet lykkes innen kort tid, vil faren for en væpnet konflikt øke eksponentielt. Sett i lys av dette er det interessant at Seoul-børsen stadig setter nye rekorder.

 

Denne bemerkelsesverdige roen skyldes neppe at sør-koreanerne har nerver av stål, men heller at de allerede har blitt truet med utslettelse så mange ganger at folk har vent seg til det. Drapstrusler fra deres temperamentsfulle og lett krenkbare nabo i nord har blitt like dagligdags som å snakke om været.

 

Det er imidlertid verd å huske hvordan historien om gjetergutten som ropte ulv endte. Om jeg eide Samsung-aksjer, ville jeg solgt dem nå.

 

Generelt er finansmarkedene dårlige til å håndtere politisk risiko. Dette gjelder både størrelsen på kursreaksjonen, men også ved at politisk risiko gjerne prises inn stegvis i stedet for lineært.

 

Avsettes Trump?

Spekulasjoner om at Trump vil bli stilt for riksrett og avsatt, førte til kraftige rystelser i finansmarkedene i uken som gikk. Slike bekymringer er forhastede.

 

Riksrett og avsettelse er til syvende sist en politisk beslutning. Så lenge Trump er populær blant republikanske velgere og republikanerne har flertall i Kongressen, sitter han trygt.

 

Sannsynligheten for at presidenten og det republikanske flertallet i Kongressen får gjennom skattelettelser og deregulering i løpet av året er fortsatt høy. Trump er stadig mer et kjøpssignal enn det motsatte.

 

Dette kan imidlertid endre seg etter mellomvalget i 2018. Får demokratene flertall i Kongressen, er det duket for riksrett. For at Trump skal bli avsatt, kreves imidlertid 2/3-dels flertall i Senatet, og det er ikke realistisk uten støtte fra mange republikanere.

 

Venezuela mot avgrunnen

En annen viktig kurstrigger er Venezuela. Klokken tikker ubønnhørlig mot statskonkurs, og landet preges av tiltakende vold og demonstrasjoner.

 

Det er langt fra sikkert at et regimeskifte vil lede til forsyningsavbrudd, men faren for det kan ikke avskrives. Den ustabile sitasjonen gjør at jeg fraråder short-posisjoner i råolje akkurat nå.

 

Andre petrostater står også foran politisk uro i årene fremover om ikke oljeprisen tar seg mirakuløst opp. Saudi-Arabia er elefanten i rommet. Landet trenger en Brent-pris på 80 for å balansere statsfinansene.

 

Allerede om to-tre år vil valutareservene være såpass barberte med dagens oljepriser at fastkursregimet vil ryke, valutaen kollapse og importkostnadene for mat gå gjennom taket.

 

Hadde jeg vært saudi-arabisk sjeik, ville jeg hatt et ekstra pass og en enveisbillett liggende klart i safen.

 

It’s the earnings, stupid

Oppe i all den politiske støyen er det viktig å huske på at selskapsresultatene er den viktigste driveren på børsen. Så lenge inntjeningen stiger, vil panikkangrep forårsaket av politiske begivenheter normalt være kjøpsanledninger.

 

I så måte er det oppmuntrende at estimert inntjening kommende tolv måneder peker klart oppover de fleste steder. På Oslo Børs avhenger mye av oljeprisen, mens de kommende skattelettelsene innevarsler resultatrekorder på Wall Street.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Songa Bulk
 • Norwegian
 • Skandiabanken
 • Bank Norwegian
 • The Scottish Salmon Company

 

Inn: -

Ut: -

 

***

 

Undertegnede er investeringsdirektør i Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er ikke et analyseselskap som publiserer uavhengige analyser. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond og kunder. Når vi utarbeider Kommunikasjon, følger vi ikke lovkrav for analyser som skal sikre at informasjonen er uavhengig og objektiv. Dovre har ingen restriksjoner på å plassere ordrer før publisering av slik informasjon eller Kommunikasjon.

Comments

Vårstorm i råvaremarkedet

Med en sterk verdensøkonomi og OPEC-kutt burde forholdene ligge godt til rette for stigende råvarepriser. I stedet har de kollapset.

 

Oljeprisen har vært blytung i vår. Det største fallet har dog vært i jernmalmprisen som er ned over 30 prosent siden mars-toppen. Kobber og mange andre industrimetaller har også fått smake pisken.

 

Årsakene til råvarefallet er ikke opplagte ettersom dollaren har vært svak, makrotallene sterke og OPEC-disiplinen god i år.

 

Når det gjelder oljeprisen, synes hovedproblemet å være andre akt av skiferrevolusjonen. Den amerikanske boreaktiviteten har det siste året systematisk overrasket på oppsiden.

 

De siste 52 ukene har antallet aktive rigger økt med 7,3 per uke i snitt. Vi må tilbake til 80-tallet for å finne en like rask økning i boreaktiviteten.

 

På grunn av boreboomen kan veksten i amerikansk produksjon fort overstige en million fat per dag neste år. I så fall vil USA alene dekke den globale etterspørselsveksten.

 

Kutt-fiasko

Den sterke skiferveksten vil utvilsomt være det sentrale temaet når OPEC møtes 25. mai. Så langt har fjorårets kuttavtale vært en fiasko idet lavere produksjonsvolumer ikke har blitt utlignet av høyere priser.

 

De eneste som har tjent på OPEC-avtalen, er skiferprodusentene som har solgt mer av sine varer til uendrede priser.

 

Det store flertallet av eksperter venter at kartellet vedtar å videreføre kuttene ut året. Faren ved denne strategien er at man da stimulerer skiferindustrien ytterligere og forer ulven som på sikt kan spise hele kartellet.

 

Alternativet er ikke stort bedre ettersom vi risikerer en gjentakelse av 2014 om OPEC går tilbake til en volumstrategi. Det er neimen ikke lett å være oljesjeik i disse tider.

 

Skiferrevolusjon i Sibir

En annen negativ faktor er at skiferrevolusjonen viser tegn til å spre seg. Russiske oljeselskaper har det siste året tatt i bruk horisontal boring og fracking for å stanse produksjonsfallet på aldrende felt i Vest-Sibir.

 

Mye tyder på at den sterke oppgangen i russisk produksjon i andre halvår i fjor har sammenheng med dette.

 

Russland har verdens største skiferforekomster, og landet kan bli en betydelig kilde til produksjonsvekst det neste tiåret om det lykkes i å ta i bruk teknologien i stor skala.

 

Mens langsiktige oljepriser tidligere lå godt forankret i intervallet 55-60, har de i vår svekket seg til 50-55. Du kan nå kjøpe Brent-olje med levering i 2020 for 52 dollar per fat, mens det tilsvarende tallet var 57 på slutten av fjoråret da spot-prisen lå på samme nivå som i dag.

 

Fallet i den lange enden av futureskurven er bekymringsfullt og tyder på at den langsiktige likevektsprisen for råolje har svekket seg.

 

Ny Kina-frykt

Når det gjelder stupdykket i jernmalm- og industrimetallprisene, synes fornyet Kina-frykt å være drivkraften. Den kinesiske sentralbanken strammer for tiden inn pengepolitikken noe som gjenspeiles ved en skarp stigning i obligasjonsrentene.

 

Vi må tilbake til slutten av 2013 for å finne en like stor renteoppgang, og alle som satt lastet med bulk- og gruveaksjer den gangen, husker hva som skjedde etterpå.

 

Vil renteoppgangen føre til en oppbremsing i de rentesensitive delene av økonomien som boligbygging? Dette er langt fra sikkert ettersom Kina ikke er noen åpen og fri markedsøkonomi.

 

Akkurat nå synes imidlertid frykten for dette å bre seg med tilhørende negative utslag i råvaremarkedet.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Songa Bulk
 • Norwegian
 • Skandiabanken
 • Bank Norwegian
 • The Scottish Salmon Company

 

Inn: -

Ut: -

Comments

Subscribe to our newsletter