Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hey, we noticed you are not logged in. LOGIN or SIGN UP now for free access.

You are not subcribed to any group. Please visit Groups list.

PCI BIOTECH

Da ingen meglerhus tar oppgaven med å analysere PCIB, gjør jeg nok et forsøk, med endel forandringer ift mine tidligere analyser, på bakgrunn av de seneste nyhetene fra selskapet, og diskusjoner med ledelsen i PCIB.

Analysen er først og fremst gjort med tanke på gallegangskreft (FimaChem), hvor de er kommet lengst, og hvor jeg mener sannsynligheten for å få innvilget en pivotal fase II er veldig stor. Jeg vil til slutt også gi en verdi på FimaVacc, fase I studie for påvising av T-celle respons i friske frivillige, til bruk for å forsterke terapeutiske vaksiner, men også kroniske sykdommer som hepatitt, malaria, influensa med flere, som PCIB mener deres teknologi kan få til å virke ennå bedre en det vaksinene gjør i dag. Initielle resultater viser økt t-celle respons, og de forsøker videre for å finne optimal dosering og riktig tid ift til lys (fimaporfin). FimaNac, som er det tredje området PCIB teknologien benyttes, legger jeg foreløpig ingen verdi i, da de 4 samarbeidspartnerene fortsatt er i pre klinisk, selv om vi også der har fått forlenget samarbeidsavtaler med to av selskapene, bl.a et av verdens 10 største pharma selskaper, som har tatt de pre kliniske studiene fra in vitro til in vivo (fra reagensrør til dyreforsøk).

Jeg bruker følgende link som forutsetning for prisingen PCIB kan ta for sin behandling ved evt markedsgodkjennelse. Den blir brukt av de fleste biotek analytikere når det gjelder orphan drugs. Jeg legger meg på median for å beholde en viss konservativitet, altså $155,125 pr behandling. Fordi gallegangskreft er såpass sjelden er det mulig å argumentere for ennå høyere prising, men tror de fleste kan akseptere dette som et utgangspunkt.

http://www.lifescicapital.com/analysis/orphan-drug-pricing/ (ref figur 1)

Jeg bruker følgende link for å bestemme LOA(sannsynligheten for markedsgodkjennelse),også brukt av mange analytikere, bl.a. DNB på NANO.

http://www.alterlab.org/teaching/BIOEN3070/papers/Hay_2014.pdf

For å bestemme LOA har jeg gått inn i tabell nr 9; "Phase success and LOA for drugs receiving a FDA SPA or Orphan Drug Designation." Forutsetningen her gir PCIB en LOA på 23%(Orphan oncology). Her er det også mulig å argumentere for en høyere prosent, men velger å holde en konservativ linje for å bevise at selv med disse forutsetningene er PCIB grovt underpriset i dag. NANO har f.eks 45% LOA i DNB analysen på bakgrunn av sterke kliniske data. PCIB har også meget sterke kliniske data i en indikasjon som ikke har noen godkjent behandling, som selvfølgelig er en fordel da de ved godkjenning vil få markedseksklusivitet på bakgrunn av ODD med 10 år i Europa og 7 år i USA.

Når det gjelder pasientgrunnlaget uttaler selskapet at det er ca 3000 årlig som er potensielle pasienter for behandling med FimaChem i Europa og USA. Det er det tallet jeg har operert med tidligere, men ledelsen har påpekt at det er lite sannsynlig at alle vil bli behandlet med FimaChem, både på grunn av pris, men selvfølgelig også tilgjengelighet til behandlingen, forsikringsordniger etc. Et sannsynlig antall vil i følge CEO Per Walday være ca halvparten, altså 1500 pasienter årlig. Oppsiden her ligger i at teknologien fungerer så bra at flere som kunne blitt operert, som idag er eneste kurative behandling, (men kun 1 av 3 får diagnosen så tidlig at dette er et alternativ), velger FimaChem fordi det er en risikabel operasjon!

Jeg går ikke i detaljer på hvor bra Fase I resultatene var, det gjør man enkelt ved å sjekke Q2 presentasjonen,

http://hugin.info/139147/R/2129728/813588.pdf

men for denne krefttypen er de enestående ift til alt annet, og det er også viktig å påpeke at de gjør en utvidet fase I studie for å få bekreftet muligheten for gjentagende behandlig, og varig tumor kontroll. Mange tror at de må vente på resultatene av den utvidete studien for å få en pivotal fase II, det medfører ikke riktighet. CEO Per Walday bekreftet i våre samtaler at de legger inn en eller flere behandlinger med FimaChem i søknaden om pivotal fase II. Derfor vil de ved å vise til både sikkerhet og effekt i den utvidete fase I studien, kunne bruke gjentagende behandliger i neste fase, og følgelig vil det derfor ikke være nødvendig å vente på resultatene fra denne studien for å få innvilget pivotal fase II. En løsning som er både kostnads- og tidsbesparende. De har vært i diskusjoner med EMA og FDA i lengere tid om riktig design av fase II, og virker trygge på at dette får de innvilget. Senest i dag på radforsk sin podcast;

https://soundcloud.com/user-972208711 (tidlinje ca 21.00)

sier Per Walday at ved innvilgelse vil de samme forutsetningene for studien gjelde både i Europa og USA. Bare det at de har brukt så lang tid gir en god pekepinn på godkjent søknad om pivotal fase II, og den vil i så fall komme i løpet av 2017, mao i nær fremtid, og kanskje det endelige beviset investorer trenger for å se det skyhøye potensialet i PCIB ift dagens prising.

I nevnte podcast snakker Per om den nye Chief Medical Officer, Dr. Hans Olivecrona, som er hentet fra Swedish Orphan Biovitrum, en formidabel kapasitet, og et funn for PCIB. (Tidslinje ca 8.30). Jeg tror man tidlig etter fase I så muligheten for en pivotal fase II, og at de trengte en CMO for det endelige løpet mot godkjenning, og jeg er sikker på at en slik kapasitet ikke hadde forlatt en topp stilling, i Swedish Orphan Biovitrum(Mcap 32 milliarder SEK) til fordel for "lille" PCIB, hvis han ikke så hvilke muligheter teknologien har. Tror mange glemmer at det ikke er penger som driver slike mennesker, men anerkjennelsen, og gleden ved å gjøre en forskjell for mange mennesker som i dag har svært dårlige prognoser. Den muligheten ser han i PCIB.

Tidligere har PCIB uttalt mål om å inngå partnerskap. Jeg er ikke så sikker på at det er tilfellet lengere for gallegangskreft i EU og USA. Det er flere grunner til det, men den viktigste, er at en pivotal fase II ikke vil koste allverden, noe snøffelen dokumenterer i denne tråden på HO;

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2412428

og som jeg må rette en stor takk til for å ha gjort meg oppmerksom på caset, PCIB!!

Ved en pivotal fase II vil verdiene i PCIB komme frem, og jeg er sikker på at de da vil hente pengene i en rettet emisjon for å få med seg investorerer/fond, med kompetanse innenfor biotech. De har en fullmakt fra GF på inntil 10%, altså 2,5 mill nye aksjer. Ved en aksjekurs på 50-100, henter de inn 125-250 mill med denne fullmakten. Mer en nok til å fullføre en pivotal fase II. Det er nettopp i avsluttende faser mange av life science fondene kommer inn. De betaler heller mer for en mindre andel av selskapet fordi risikoen er betydelig redusert. Jeg tror de vil gå for partnerskap for FimaChem i Asia, og resten av verden for gallegangskreft, pluss at en partner da vil få muligheten til å benytte teknologien til en rekke andre krefttyper som f.eks bukspyttkjertelkref,t o.a, som teknologien vil passe for, og som PCIB ikke har kapasitet til å gjøre!!!

VERDIVURDERING

Ser vi på PCIB, så kan vi anta at man i første omgang forholder seg til den markedsandelen PCIB mener er sannsynlig, 1500 behandlinger pr. år, i EU og Usa. Pris pr. behandlig $ 155,125!!!!

Årlig inntekt ( $ 7.90) 1 838 231 250 NOK!!!!!

Vi øker kostnadene til 300 millioner pr år.

Sitter igjen med drøye 1,5 MILLIARDER pr år!!!!!!

P/E verdi, konservativt til 15?

MCAP 22,5 Milliarder / LOA 23% = 5,175 MILLIARDER!!!!!!!

Deler på antall aksjer 24 986 890

PRIS PR AKSJE 207 NOK!!!!!!!!

PCIB sluttet torsdag 12/10 2017 på 22 NOK!!!!!!!!!

Du finner de på Oslo Axess under ticker PCIB.

AKSJONÆROVERSIKT

Aksjonær oversikt observasjoner. Kjetil Myrlid Aasen, en eminent statistiker, har drøye 5%,(øker stadig litt og litt), kjent for å ha tjent store penger i Betting industrien. En annen med teft for tall, Hans Michael Hansen har nettopp dukket opp med 221 623 aksjer. Erik Must sitter øverst med drøye 10%, som han har risikofritt etter nedsalget i forkant av emisjonen i desember 2016, pent håndverk!!!!!!!!!!

JEG HAR GJORT MATTELEKSA!!!!!!!!!!!!!

Comments

Stig Myrseths blogg

Det saudi-arabiske kongehuset besøkte nylig Moskva. Tilnærmingen mellom disse to petro-supermaktene markerer et signifikant geopolitisk skift og er godt nytt for oljeprisen.

 

Saudi-Arabia og USA har tradisjonelt vært nære allierte. I en ustabil region har sjeikene kunnet lene seg på den amerikanske militærmakten, mens gulfolje har smurt hjulene i amerikansk økonomi.

 

Et geopolitisk skift med vidtrekkende konsekvenser er imidlertid på gang. Det saudi-arabiske kongehuset har i høst besøkt Russland for første gang i historien, og under oppholdet ble det inngått avtaler som innvarsler et tettere samarbeid både på det økonomiske og militære området.

 

Det er flere grunner til at disse gamle fiendene nå snakker sammen. For det første har USA mistet interessen for Midtøsten etter at skiferrevolusjonen har redusert oljeavhengigheten. Det manglende engasjementet fra både Obama og Trump gjør at gulf-kongedømmene ikke lenger stoler fullt ut på de amerikanske sikkerhetsgarantiene.

 

Sammenfallende interesser

Dernest har Russland og Saudi-Arabia sammenfallende interesser i oljemarkedet. Begge landene trenger desperat høyere priser og er dypt bekymret over den amerikanske skiferrevolusjonen samt den kraftige veksten i iransk og irakisk produksjon.

 

Samarbeidet mellom Russland og Saudi-Arabia startet i det små for knapt ett år siden med kuttavtalen mellom OPEC og Russland. Så langt har overholdelsen vært bemerkelsesverdig god. Særlig interessant er det at Russland som tidligere har vært en notorisk juksemaker, har levert til punkt og prikke.

 

Den gode kvotedisiplinen sammen med de tettere båndene mellom verdens to største oljeprodusenter, Russland og Saudi-Arabia, gjør at vi nå aner konturene av et nytt og sterkere kartell, OPEC 2.0.

 

Utsatt rebalansering

Selv om etterlevelsen har vært upåklagelig, har den ett år gamle kuttavtalen så langt ikke gitt høyere oljepriser. Årsaken er det overraskende hoppet i den libyske produksjonen sammen med robust amerikansk skifervekst. Dette har bidratt til å utsette den ønskede rebalanseringen.

 

Den amerikanske boreiveren viser imidlertid tegn til å dabbe av. Antall boresøknader har falt kraftig i høst, mens riggaktiviteten har flatet ut. Dette peker mot en oppbremsing i skiferveksten fremover.

 

Videre er risikoen for forsyningsavbrudd fortsatt betydelig i Venezuela, Irak, Libya og Nigeria.

 

Mot forlengelse

Den nåværende avtalen mellom OPEC og Russland går ut i mars 2018. Jeg vurderer imidlertid oddsene for en forlengelse som gode.

 

Videreføres kuttene, vil vi se systematiske tilbudsunderskudd som bringer globale oljelagre ned mot normalnivåer innen midten eller slutten av neste år.

 

Dette betyr likevel ikke at oljeprisen skal kraftig opp ettersom OPEC 2.0 ikke har noen interesse av å stimulere skiferindustrien for mye. En bevegelse fra midten av 50-tallet til lavt 60-tall bør imidlertid være oppnåelig.

 

Nordic Semi og Flex LNG

Nordic Semiconductor og Flex LNG tilbys denne uken plass i Dovre-porteføljen. Førstnevnte er global markedsleder innen det raskt voksende Bluetooth Smart-markedet. Etter en vekstpause de siste årene har ordreinngangen på ny skutt fart, og dette borger for resultatvekst og en stigende aksjekurs fremover.

 

I Flex LNG er det de gode utsiktene for LNG-markedet som frister. Ratene for LNG-skip har lenge vært lave, men det er snart duket for et omslag grunnet oppstarten av flere store LNG-eksportterminaler.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Norwegian Property
 • TGS
 • Norwegian
 • Nordic Semiconductor
 • Flex LNG

 

Inn: Nordic Semiconductor, Flex LNG

Ut: Noreco, TTS Group

Comments

INDUCT

Induct har i løpet av de seneste åtte årene utviklet en plattform for informasjonsdeling for bedrifter, kommuner, sykehus og andre organisasjoner.

Selskapet har fem virksomhetsområder:

1) Helse
2) Kommuner/byer
3) Store byer
4) NGOs
5) Utdanning

Businessmodellen er forholdsvis enkel, hvor man kjøper forskjellige moduler og betaler for antall brukere. Et såkalt Induct community er gratis, noe som innebærer at verdien for en bruker øker med flere brukere (for eksempel innen kommuner, så vil verdien for en kommune øke når det kommer nye kommuner på kundelisten og tar i bruk plattformen og deler informasjon). Noe som sammen med antall kunder (nytegninger) vil avgjøre lønnsomheten er churn, det vil si hvor mange som hopper Induct-plattformen underveis.

Økonomien er skalerbar, hvor driftskostnadene i stor grad er faste. Man har R&D-kostnader og så er det nettverkseffekter på kundesiden. Plattformen er også godt rustet for å lansere nye inntektsgenererende moduler.

Tall Q1:
Salgsinntekter: 3,013 mil vs 1,476 mill
EBITDA: -3,443 mill vs -3,451 mill
Driftsresultat: -4,141 mill vs -3,956 mill

Det som brukes for å måle suksessen er Annualized recurring revenue (ARR). Den var 7,75 mill i Q1, en oppgang på 68 prosent. Ifølge en presentasjon fra januar har selskapet lagd svært detaljerte mål på ARR, brutt ned på hvert virksomhetsområde. En avtale med KS ble utsatt, noe som gir en utsettelse på flere kommunekontraktssigneringer på fire måneder.

Virksomhetene:

Kommuner/byer
Områder Kommuner/byer har hatt modulene
• Innovation management
• Deviation management
• Project management
I løpet av de tre første ukene av 2017 ble 60 kommuner kontaktet, og 34 signerte med Induct. Ingen takket nei til tilbudet. Kommunene får fri tilgang til å registrere og dele kunnskap seg imellom. De har også fått muligheten til å abonnere på en modul for styre gjennomføring og porteføljen av prosjekter og tiltak.
Målet er å få på plass 340 kommuner innen utgangen av 2018, og Induct har inngått en samarbeidsavtale med KS, som oppfordrer kommunene til å bli med. Sammen med KS har Induct også lansert en nasjonal delingsportal for KS, hvor kommuner og fylkeskommuner kan legge inn egne prosjekter og søke og finne andres prosjekter.

– Vår samarbeidsavtale med KS har nå resultert i neste generasjon av Inducts plattform. Kommunesektoren vil nå enkelt kunne ta i bruk Induct for samhandling og deling. Induct er en plattform for å kunne digitalisere arbeidsprosessene til kommuner og fylkeskommuner, og vi ser frem til å tilby vår kunnskap og plattform slik at kommunene kan sikre lokal gjennomføring og gevinstrealisering av prosjekter innen innovasjon og digitalisering, sier Alf Martin Johansen, administrerende direktør i Induct om avtalen.

Kommunemodulene skal også lanseres i flere skandinaviske land i 2017.

I 2017 har Induct ambisjoner om en run rate på omsetningen fra kommunedelen i Norge på 6 millioner kroner. Internasjonalt er ambisjonen 2 millioner i run rate omsetning.

I 2018 er målet en run rate omsetning på 25 millioner fra Norge og 8 millioner fra utenfor Norge.

Nøkkelen for å oppnå målene er å få flere kommuner inn på plattformen og få dem til å kjøpe flere moduler.

Helse/sykehus
Helse er det området hvor Induct har lengst fartstid. Selskapet trekker i en presentasjon frem et enkelt sykehus som har spart 8,4 millioner dollar på bruken av Inducts plattform. Helsedelen fikk sitt kommersielle gjennombrudd i 2015 med en rekke kontrakter, og det store potensialet ligger i kombinasjonen av helse og digitalisering. For eksempel kan plattformen brukes til informasjon til pårørende. Modulene er
• Innovation management
• Deviation management
• Project management
• Grant management
• Procedure management
• Lean management

Fire av modulene var i bruk hos kunder i januar, og i februar meldte Oslo Universitetssykehus at de ville ta i bruk Lean management-modulen. De hadde fra før Innovation management og Procedure management.

Induct har etablert et nettverk i Norge og har ambisjoner om å oppnå 130 kunder i løpet av 2018. Induct har allerede kunder som Sykehuset Sørlandet, Oslo Universitetssykehus, Aalborg Universitetssykehus og sykehus som St. Olav, Møre og Nord-Trøndelag, samt Helse Midt-Norge IT og Sykehusapotekene Midt-Norge. (de siste her har tegnet avtale for modulene Innovation Management og Project Management).

I 2016 hadde den norske delen i helse en run rate omsetning på 2,4 millioner, mens omsetningen internasjonalt var 2,1 millioner (run rate). Målet i 2017 er henholdsvis 5 og 3 millioner run rate i Norge og internasjonalt. Da skal Induct komme opp i 33 enheter i Norge og ha signert avtaler i UK, Danmark, Spania og USA. I 2018 skal den norske helsedelen omsette for 10 mill (run rate) og internasjonalt skal de opp i 8 mill. En ny gruppe i Norge med sykehjem skal omsette for 2 mill.

Private store bedrifter
Det tredje satsingsområdet for Induct er private store bedrifter. Der omsatte selskapet for 0,5 mill i Norge i 2016 (run rate) og 1,3 mill internasjonalt.
Induct har blant annet tegnet avtale med Statoil i Norge og flere store kontrakter i Spania.

Modulene:
• Innovation management
• Deviation management

Inntektene er basert på antall ansatte, og det er ventet høyere churn her enn i de andre områdene. I år er målet 1 mill omsetning i Norge og 2 mill internasjonalt. Til neste år skal tallene opp til 2 mill i Norge og 3 mill internsjonalt.

De to siste områdene er Education og Humanitarian (NGO), som begge hadde 0,3 mill i omsetning i fjor og mål om 1 mill i run rate omsetning i år.

Comments

M***** L*****

Fantastisk presentasjon. Jeg har fulgt med dette selskapet siden de gikk på børs. Kjøpt en del aksjer nå etter sommerferien.

Show all comments
M***** L*****

Fantastisk presentasjon. Jeg har fulgt med dette selskapet siden de gikk på børs. Kjøpt en del aksjer nå etter sommerferien.

Stig Myrseths blogg

Skattereform har klatret til topps på den politiske agendaen i USA. Dette har gitt rally og rekordnoteringer i fleng i stedet for høststormer. Mer kan være i vente.

 

I slutten av september la Trump frem en ambisiøs skatteplan, og siden den gang har kursene kun gått en vei på Wall Street. Det er flere grunner til det:

 

For det første inneholder den foreslåtte reformen rause skattelettelser til næringslivet. Dernest vil USA bevege seg bort fra et uoversiktlig system med høye satser men store fradragsmuligheter.

 

Videre er ikke skattereformen budsjettnøytral. En markant økning i allerede voksne underskudd vil bli konsekvensen noe som vil fyre opp under konjunkturoppgangen.

 

En annen gladnyhet er at det ikke innføres grenseskatter. Sådanne kunne fort utløst en global handelskrig.

 

Skepsisen råder

Selv om børsen allerede har steget en del, stiller de fleste seg fortsatt tvilende til Trumps gjennomføringsevne. Skattereformen er derfor ikke fullt priset inn ennå. Det er flere aspekter som kan gi motbør:

 

For det første er skattereformen mer skattelette enn reform. Mange frykter at større budsjettunderskudd vil være en rød klut for Tea Party-fløyen i det republikanske partiet.

 

Dernest er den sosiale profilen uheldig. Storparten av lettelsene går til de som allerede har mest, og dette gjør at få demokrater vil støtte den.

 

Til sist er det uklart om velgerne ønsker skatteletter. Meningsmålinger viser at folk flest ikke synes skattene er for høye, men at systemet er for komplisert.

 

Mot Trump-seier

Sett i lys av det forannevnte frykter mange at Trump vil lide nok et nederlag i Kongressen. Personlig er jeg langt mer optimistisk, og her er grunnen:

 

For det første er det en myte at det republikanske partiet er finanspolitisk konservativt. Både under Bush og Reagan svekket statsfinansene seg drastisk. Det er lite som tilsier at republikanerne vil stemme ned skattekutt bare fordi de er underskuddsfinansierte.

 

Dernest trenger partiet desperat en seier før mellomvalget neste år. Hva er bedre enn skatteletter som gir mer i lommen til de fleste, mens regningen kommer en gang i fremtiden?

 

Lykkes Trump med skattefremstøtet sitt, vil det være godt nytt for både selskapsresultatene og økonomien i det korte bildet. I så fall skal aksjekursene videre opp.

 

Motposten er at resesjonsfaren vil øke på lang sikt. En høykonjunktur turboladet med underskudd kan fort fremskynde en overopphetning og et inflasjonsutbrudd. Det vil i neste omgang nødvendiggjøre aggressive rentehevninger noe som vil utløse en resesjon.

 

Gåten om lønnsveksten

Så langt har riktignok inflasjonen og lønnsveksten vært bemerkelsesverdig avdempet på tross av at arbeidsløsheten har falt til historisk lave nivåer. Dette er ett av de store mysteriene i økonomifaget i disse tider.

 

Selv tipper jeg at loven om tilbud og etterspørsel fortsatt gjelder i arbeidsmarkedet. Internett kan imidlertid ha senket friksjonsledigheten til lavere nivåer enn allment antatt.

 

Videre er ikke sammenhengen mellom lønnsvekst og arbeidsledighet lineær. Som alle rigg- og skipseiere vet, er det først når kapasitetsutnyttelsen klatrer over 85-90 prosent at du får prismakt og det blir fest.

 

Jeg blir ikke overrasket om lønnsveksten forblir lav inntil arbeidsløsheten treffer grunnfjellet. Når det skjer, kan imidlertid lønns- og prispresset eskalere hurtig.

 

Syklisk fest

Enn så lenge nyter imidlertid børsen godt av det best tenkelige makrobakteppet. Veksten i verdensøkonomien er robust og bredt basert, mens inflasjonen er fraværende. Det sistnevnte gjør det vanskelig for sentralbankene å stenge baren og stanse alkoholserveringen.

 

Jeg venter mer av det samme de neste 6-12 månedene. I et klima med tiltakende rødglødende konjunkturer ligger de største gevinstmulighetene i dypsykliske næringer som råvareindustri, reiseliv, shipping og oljeservice.

 

Denne uken flyr Norwegian inn i Dovre-porteføljen. Det gigantiske innsidekjøpet til Kjos og Kiese for en knapp måned siden frister. Sterke konjunkturer taler også til aksjens fordel.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Noreco
 • TTS Group
 • Norwegian Property
 • TGS
 • Norwegian

 

Inn: Norwegian

Ut: Scatec Solar

Comments

Questerre Energy

http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=424541 Spennende tilskudd til styret i questerre #Qec

Comments

Stig Myrseths blogg

Det er nesten bare gode nyheter fra Europa. Det italienske valget er ikke lenger noen trussel. Videre er migrasjonskrisen over. Den politiske risikoen i Kurdistan er derimot økende.

 

Tidligere i år strømmet det tusenvis av migranter fra Libya til Italia hver måned. Disse ble satt på knapt sjøverdige farkoster og ble deretter plukket opp av skip fra hjelpeorganisasjoner som ventet rett utenfor havnen. Hjelpeorganisasjonene kjørte så migrantene til Italia hvor de ble satt på land.

 

Bakgrunnen for bråstansen siden august er at den libyske kystvakten nå blir trent og betalt av EU for å stanse menneskesmuglingen og skremme vekk de ventende redningsskipene.

 

Videre blir migranter som tas av kystvakten, sendt tilbake til Libya og internert under særdeles krevende forhold. Dette gjør det vanskeligere for menneskesmuglerne å finne nye kunder.

 

Skyfri himmel

Som en følge av at både Tyrkia- og Libya-ruten nå er stengt, har antallet asylsøkere som kommer til EU falt til det laveste nivået på mange år. Dette er godt nytt for den politiske stabiliteten i Europa og betyr trolig at oppslutningen om høyreekstreme, EU-skeptiske partier har passert toppen i denne omgang.

 

De gode nyhetene stopper ikke her. I Italia har lederne av de to største populistiske partiene, Femstjernersbevegelsen og Lega Nord, snudd i synet på euroen.

 

Partiene ivrer ikke lenger for utmelding fra eurosonen, men sier nå at dette er siste utvei. Helomvendingen skyldes at populariteten til EU har økt etter Trump og Brexit. «Nei til euro» er ikke lenger noen valgvinner.

 

Det forannevnte betyr at Italia ikke lenger er noen risikofaktor på kort til mellomlang sikt. Dette sammen med sterke konjunkturer og lave renter gjør himmelen blåere enn på lenge over eurosonen.

 

På kollisjonskurs

I Kurdistan og Irak feires seieren mot IS i disse dager. Kurdistan har som en følge av krigen doblet sitt areal og kontrollerer nå blant annet oljehovedstaden i Nord-Irak, Kirkuk.

 

Kurderne stemte for en uke siden for løsrivelse. Sannsynligheten for uavhengighet er imidlertid minimal ettersom ingen i nabolaget aksepterer det.

 

Eneste konsekvens av folkeavstemningen så langt er at Baghdad har lagt ned forbud mot internasjonale flyvninger til Kurdistan for å vise hvem som er sjef.

 

Det er bare et spørsmål om tid før den Iran-støttede regjeringen i Baghdad krever Kirkuk og andre områder som ble okkupert under IS-offensiven tilbake. Dette vil utvilsomt falle i dårlig jord hos kurderne som har betalt en høy pris i form av blod.

 

Det er lite som tyder på at seieren mot IS vil gi fred i Irak. Tvert imot er den gryende konflikten mellom Kurdistan og sentralregjeringen i Baghdad potensielt mye farligere for oljemarkedet og selskaper som DNO enn krigen mot IS var.

 

Verden trenger både økt irakisk produksjon og mer amerikansk skiferolje for å dekke den ventede forbruksveksten. Dessverre for Irak har både Russland, Iran og Saudi-Arabia en egeninteresse av at landet forblir ustabilt slik at produksjonen holdes nede og oljeprisen stiger.

 

Det har sin pris å bo i et dårlig nabolag.

 

Spillteori i praksis

Vil Nord-Korea sette en stopper for børsfesten? Jeg tviler på det. Trump forsøker nå å tvinge Kim Jong-un til forhandlingsbordet ved å følge læreboken i spillteori.

 

For at status quo skal brytes, må Nord-Korea tro at Trump seriøst vurderer et overraskelsesangrep. Trump vil derfor fortsette å trappe opp krigsretorikken i håp om at nord-koreanerne snart får nervøst sammenbrudd og gir etter.

 

Sannsynligheten for en krig er imidlertid minimal forutsatt at Trump og Kim Jong-un opptrer rasjonelt. Årsaken er at kostnaden ved en militær løsning vil være uakseptabelt høy for USA og dets allierte, mens hele det nord-koreanske lederskapet vil bli utslettet.

 

Den gode nyheten er at Kina nå også strammer til gjennom å strupe samhandelen. Forhåpentligvis betyr summen av økende økonomisk og militært press at nord-koreanerne snart ser seg tjent med forhandlinger og en diplomatisk løsning.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Noreco
 • Scatec Solar
 • TTS Group
 • Norwegian Property
 • TGS

 

Inn: -

Ut: -

Comments

Questerre Energy

"Da selskapet satte i gang med planene for St. Lawrence-feltet utenfor Quebec, endte man opp med å sette profitt nederst på prioriteringslisten. Øverst kom miljø."

http://forum.hegnar.no/post.asp?id=21774714

Comments

Stig Myrseths blogg

Det brygger opp til høykonjunktur i mange sykliske næringer. Som investor gjelder det å være i forkant og posisjonere seg ved de første tegn til grønne skudd.

 

Ledigheten faller jevnt og trutt i kontormarkedet i Oslo hvor leienivået har stått stille i ti år. I Stockholm var det lenge en tilsvarende utvikling før leiene plutselig tok av og klatret 50 prosent på et drøyt år.

 

Noe lignende kan fort skje i vår egen hovedstad, og da blir aksjer som Entra og Norwegian Property gull verdt. Sistnevnte slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken.

 

I oljenæringen går det også mot lysere tider. Kontantstrømmen til de store oljeselskapene er bedre i dag på 50 dollar per fat enn da oljeprisen lå på det dobbelte for noen år siden. Årsaken er dype kutt i investeringer og kostnader.

 

Fallende reserver

Investeringskuttene har imidlertid en pris. Snart kommer investorene til å skifte fokus fra kontantstrømmer til fallende reserver.

 

Her kan nevnes at Statoil i dag har 1P-reserver tilsvarende 7,4 års produksjon noe som er historisk lavt. Dette gir selskapet få andre valg enn å trappe opp jakten på elefanter i Barentshavet og andre steder i årene fremover.

 

Begynner oljeindustrien å satse på leting igjen, vil seismikkindustrien, kanskje verdens mest sykliske bransje, få seg et oppsving. Utsikter til dette sikrer TGS en plass i Dovre-porteføljen denne uken.

 

Andre segmenter innen oljeservice som subsea, rigg og supply er også interessante. Historisk har fem til sjudoblinger av aksjekursene over en to-treårsperiode ikke vært uvanlig når konjunkturene har snudd innen leverandørindustrien.

 

Grønne skudd

Ha ellers i mente at den bratteste delen av oppgangen i sykliske aksjer inntreffer når de første grønne skuddene dukker opp og ikke når inntjeningen har slått ut i full blomst.

 

En annen kritisk suksessfaktor er å satse på selskaper som er robuste nok til å overleve inntil konjunkturoppgangen har festet grepet og bunnlinjen endret farge fra rød til sort.

 

I aluminiumsindustrien har de grønne skuddene allerede begynt å sprette, noe som har gjort Norsk Hydro til en børsvinner. Selv om den bratteste delen av rallyet ligger bak oss, er det fortsatt mer å hente for langsiktige investorer.

 

Yara nestemann?

I gjødselindustrien skraper konjunkturene for tiden mot bunnen. Kunstgjødsel kan imidlertid være der aluminium var for ett år siden, og dette gjør Yara til en av mine favoritter.

 

Shippingnæringen synes også attraktiv. Ratene er elendige, men minimal eller fraværende flåtevekst kombinert moderat økning i verdenshandelen gir en systematisk bedring i markedsbalansen innen de fleste segmenter.

 

Det kinesiske boligmarkedet er dog en ikke ubetydelig risikofaktor for tørrlast. Sprekker boligboblen, skal du verken eie bulkskip eller stålverk.

 

Ikke alle sykliske næringer er attraktive. Innen fiskeoppdrett skal det godt gjøres at tidene blir bedre. Her er utfallsrommet størst på nedsiden. Et vaklende boligmarked er ellers en trussel mot inntjeningen til både banker og boligbyggere.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Noreco
 • Scatec Solar
 • TTS Group
 • Norwegian Property
 • TGS

 

Inn: Norwegian Property, TGS

Ut: Bank Norwegian, Protector

Comments

NAS Norwegian Air Shuttle

Norwegian har fortalt det amerikanske transportdepartementet at en permanent flytillatelse i USA vil innebære opprettelse av tusenvis av arbeidsplasser i USA.

https://www.dn.no/nyheter/2017/09/24/2015/Luftfart/kjos-lover-tusenvis-av-amerikanske-arbeidsplasser

 

Comments

NAS Norwegian Air Shuttle

Newsweb:

Dublin, September 21 2017

Reference is made to the message "Sale of 11 aircraft and
new order of two additional Boeing 737 MAX" sent to the
stock exchange June 14 2017.

Norwegian´s subsidiary Arctic Aviation Assets DAC ("AAA")
has finalized the agreement With FPG Amentum according to
the letter of intent (LOI) for sale of a total 11 Boeing 737-
800 aircraft.

Following the agreement the transactions of nine Boeing 737-
800 aircraft operated by Norwegian was completed today. The
remaining two aircraft will be transferred during Q4,
completing the transaction of all 11 aircraft according to
the LOI. All 11 aircraft will be leased back and continue to
be operated by Norwegian.

Comments

NAS Norwegian Air Shuttle

Kjos: Norwegian er åpne for Ryanair-samarbeid

Etter at samtalene mellom lavprisselskapene nylig skal

ha strandet, sa Norwegian-direktør Bjørn Kjos til Reuters onsdag at de ikke utelukker en avtale med sin irske konkurrent.

Kjos sa også at det er sannsynelig med avtaler med lavprisselskapet i Asia.

Norwegian og det britiske flyselskapet Easyjet inngikk nylig et samarbeid som innebærer at Norwegians langdistanseruter vil være tilgjengelig for salg i Easyjets nye bestillingstjeneste «Worldwide by Easyjet».

e24.no

 

 

Comments

Stig Myrseths blogg

Kinesiske myndigheter slår nå ned på omsetningen av digitale valutaer, noe som har utløst salgspanikk og skarpe kursfall.

 

Den samlede verdien av de tre største kryptovalutaene, Bitcoin, Etherum og Bitcoin Cash, er for tiden rundt 70 milliarder dollar. Inkluderes alle andre digitale valutaer, øker tallet til 120 milliarder.

 

Dette er ingen uvesentlig sum ettersom det tilsvarer to prosent av verdien til alle mynter og sedler i omløp i verden.

 

Det finnes i dag et stort antall digitale valutaer som alle er basert på den samme grunnteknologien, blockchain. Fordelene med denne er at utviklingen i den utestående pengemengden ikke kan endres underveis. Alt er bestemt på forhånd av algoritmer. For eksempel kan det aldri bli mer enn 21 millioner Bitcoins i omløp.

 

Videre kan ikke digitale valutaer forfalskes. Dernest gjør de kostnadsfrie overførsler mulig. Til sist tilbyr de full anonymitet.

 

På grunn av disse unike egenskapene er det ingen tvil om at blockchain har en lys fremtid. Teknologien kommer til å revolusjonere både bankvesenet og kapitalmarkedene.

 

Positiv etterspørselselastisitet

I alle bobler er det en kjerne av sannhet. Begeistring over den underliggende teknologien er en viktig årsak til interessen for digitale valutaer.

 

Videre ser man ofte en positiv etterspørselselastisitet i markeder dominert av uprofesjonelle investorer. Dette vil si at kursoppgang avler mer kjøpsinteresse noe som fører til ytterligere oppgang.

 

Min gjetning er at den positive etterspørselselastisiteten kombinert med blockchain-entusiasme har ledet til en gigantisk boble i kryptovalutaer som i stor grad er drevet av kinesiske spekulanter.

 

Et kjennetegn ved en vellykket valuta er at den kan brukes til kjøp av varer og tjenester. Mens Bitcoin for ett år siden ble godtatt i fem av de fem hundre største nettbutikkene i USA, er tallet nå nede i tre, og trolig er vi snart i null. Årsaken er at bankene blir stadig mer skeptiske til å ha noe som helst med digitale valutaer å gjøre.

 

Storparten av transaksjonene i Bitcoin-markedet er i dag mellom spekulanter og ikke betaling for kjøp av varer og tjenester i den legale økonomien.

 

Understøtter kriminalitet

Der hvor digitale valutaer har fått et solid fotfeste som betalingsmiddel, er i den illegale økonomien. Dette skyldes ikke bare at transaksjoner er umulige å spore. En annen fordel er at det er vanskelig for politiet å ta beslag i dem om du blir arrestert.

 

Her kan nevnes at Bitcoin nå er det foretrukne oppgjørsmiddelet på «det mørke internettet» hvor narkotika, våpen og andre illegale produkter omsettes. Digitale valutaer brukes også til hvitvasking av penger.

 

På grunn av den tette koblingen mellom kriminalitet og kryptovalutaer er det bare et spørsmål om tid før myndighetene slår ned på dem. Flere land vil følge etter Kina.

 

Fremtiden innen digitale valutaer er ikke Bitcoin eller Etherum, men sentralbanksponsede eller myndighetsgodkjente valutaer. Disse vil helt sikkert ikke tilby anonymitet, men det er ikke bare en ulempe.

 

For eksempel vil tyveri gjennom hacking da lett kunne oppklares. I dag finnes det ingen måte å få tilbake stjålne Bitcoins.

 

Sykelbunnen passert

TTS Group leverer utstyr til den marine næringen og offshore-industrien. Selskapet har blitt hardt rammet av de siste års svake markeder, men pilene begynner nå å peke oppover igjen.

 

Bedre markedsutsikter sammen med interne forbedringer gjør aksjen til et spennende turnaround-case. Dette gir TTS en plass i Dovre-porteføljen.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Bank Norwegian
 • Protector Forsikring
 • Noreco
 • Scatec Solar
 • TTS Group

 

Inn: TTS Group

Ut: Golden Ocean

Comments

D***** F*********

Plutselig ble Stig Myrseth en Bitcoin-ekspert: Å hoppe etter Jamie Dimon mao. Godt mulig at BTC er en 'boble' for alt jeg vet, men virker som du her trekker en del logiske feilslutninger. "Fremtiden innen digitale valutaer er ikke Bitcoin eller Etherum, men sentralbanksponsede eller myndighetsgodkjente valutaer". Har du noen kilder på dette eller er det noe du har filosofert deg frem til? Poenget er at dette er antifragile og desentraliserte systemer som styrkes under stress (nettverkseffekten blir sterkere), og står i opposisjon til fragile og sentraliserte systemer (fraksjonsreservesystemet og fiatvaluta) som må 'reddes' med jevne mellomrom med stor kostnad for samfunnet og med stadig økende gjeldsbyrde. Hva med internett, er det fortsatt en boble? Er forståvidt enig i ressonementet at blokkjedeteknologien kan være disruptiv og revolusjonerende innen en rekke bransjer, uten at Bitcoin-kursen nødvendigvis går til himmels. Hvor mye X verdi som skapes er en uavhengig variabel fra hvor mange Y% av X verdi som fanges. Ethereum er forøvrig mest brukt som en teknologi for å lage 'smart contracts', og har svært lite med valuta å gjøre i det hele tatt. Feks så har Kik app, som 40% av amerikanske tenåringer bruker, nylig laget en egen token, Kin, på Ethereumnettverket. Full anonynimitet er og feil, bortsett fra Monero og noen andre eksempler. Uprofesjonelle investorer: Regner med her at du mener 'profesjonell investor' i juridisk forstand. Det blir flere og flere profesjonelle investorer i kryptovaluta. Mesteparten av verdens kriminalitet skjer i US dollar, bruken av BTC av kriminelle er raskt synkende. Kriminelle er ofte raskest ute med å anvende ny teknologi. Det ser man gang på gang. Det er ikke noe argument mot Bitcoin! Skrev forresten dette om BTC og antifragilitet: https://steemit.com/bitcoin/@janusface/bitcoin-is-antifragile-it-gains-f.... Du kan jo se på det:)

P*** L******

Er høstkrakket over allerede eller var det en spådom om noe som kommer utover høsten? For meg synes det som om ekspertene kun kommer ut av skapet på dårlige dager. Lite kommentarer om utviklingen de siste dagene.

Show all comments
P*** L******

Er høstkrakket over allerede eller var det en spådom om noe som kommer utover høsten? For meg synes det som om ekspertene kun kommer ut av skapet på dårlige dager. Lite kommentarer om utviklingen de siste dagene.

NAS Norwegian Air Shuttle

JP Morgan satser på Norwegian-gevinst – låner aksjer

Investeringsbanken JP Morgan har lånt aksjer og krysset fem prosent-grensen i Norwegian, skriver flyselskapet i en børsmelding tirsdag.

Storbanken sitter nå på 1.839.488 aksjer, tilsvarende 5,144 prosent av aksjene og stemmeretten i Norwegian.

 KOMMENTER DEL

 

Comments

Forbruksbanker

Lager samlekanal

Comments

Wentworth Resources

Som dere ser vil vi i stadig økende grad benytte dedikerte kanaler i chatten i stedet for disse gruppene som etterhvert blir et arkiv. Oppfordrer derfor til at dere også legger inn det dere måtte poste her i WRL kanalen - den finner dere ved å søke etter WRL i høyremargen (PC) der inne.

Comments

J****** S****

alle vet nok det, men her får man være mer i fred for et par uinformerte WRL pissespammere

I*** S*********

Jeg tror vi trenger en mer aktiv diskusjon ommkring WRL ledelen og oppfordre til bedre kommunikasjon med/til aksjonaerene

P***** J********

Jeg er ikke så irritert som deg Jørgen, men jeg syns at XI var åpnere , enklere i den gamle versjonen. Hva gjelder Wrl så syns jeg og at det finnes en usynlig agenda om å neglisjere Wrl og en slags harselerings kultur. Det er vel og en grunn til at diskusjonene om wrl har vendt tilbake til HO til tross for at der finns rom for drittkastere uten risiko for å bli utestengt. Jeg har ikke et godt svar på hvorfor XI virker så penalistisk i akkurat wrl sine innlegg, men litt borderschool-mentalitet der de som er mest prominent utøver en taus kommunikasjon om hva som er akseptert og ikke . det er synd, for det er mange kunskapsrike mennesker på XI. Når det er sagt så tror jeg at mitt innlegg burde vært fremstilt i et nytt tema, men de som er initiert på XI får det med seg uansett.

Show all comments
P***** J********

Jeg er ikke så irritert som deg Jørgen, men jeg syns at XI var åpnere , enklere i den gamle versjonen. Hva gjelder Wrl så syns jeg og at det finnes en usynlig agenda om å neglisjere Wrl og en slags harselerings kultur. Det er vel og en grunn til at diskusjonene om wrl har vendt tilbake til HO til tross for at der finns rom for drittkastere uten risiko for å bli utestengt. Jeg har ikke et godt svar på hvorfor XI virker så penalistisk i akkurat wrl sine innlegg, men litt borderschool-mentalitet der de som er mest prominent utøver en taus kommunikasjon om hva som er akseptert og ikke . det er synd, for det er mange kunskapsrike mennesker på XI. Når det er sagt så tror jeg at mitt innlegg burde vært fremstilt i et nytt tema, men de som er initiert på XI får det med seg uansett.

Wentworth Resources

Jeg er tungt inne i WRL og har egentlig basert investeringen min på Mnazi Bay og satt verdien av Tembo til 0.  Men er det noen som har regnet på hva Tembo er verdt hvis WRL sitt p50-estimat slår til?

Comments

J****** S****

Vanskelig å regne på før farm-out avtalen er i boks

Show all comments
J****** S****

Vanskelig å regne på før farm-out avtalen er i boks

SBX - SeaBird

handels stopp , någon som vet varför?

Comments

Seadrill - SDRL

Onsdag ble det kjent at det konkurstruede riggselskapet Seadrill søker beskyttelse under de amerikanske Chapter 11-reglene og henter inn en over en milliard dollar i ny kapital. John Fredriksen bidrar med mest penger og kommer til å få sin eierandel i selskapet økt fra dagens 25 prosent til mellom 35 og 40 prosent. Det amerikanske hedgefondet Centerbridge kommer inn som ny aksjonær i selskapet og får en eierandel på mellom ti og 15 prosent.

Følg utviklingen på Oslo Børs på DN Investor.

Seadrill

Siste1,86

Endring-0,01

%-0,53%

Tid10:46:50

DagUkeMåned3 mnd6 mnd1 år3 år

09:3010:0010:301,8501,9001,9502,0002,050-4,62%09:59:33

1 uke-10,58%

1 mnd-26,19%

3 mnd-51,13%

1 år-89,76%

Mer kursinformasjon på DN Investor 

Men ulempen med å gå inn i Chapter 11 er at man mister kontroller over prosessen som nå skal styres av en amerikansk konkursdommer de neste seks til ni månedene. John Fredriksen og hans medinvestorer må blant annet overbevise dommeren om at deres forslag til refinansiering av Seadrill er den beste som er oppnåelig i markedet. Finnes det en annen løsning som vil gi større uttelling for kreditorene må dommeren isteden gå for denne løsningen.

SEADRILL MANAGEMENT ASOmsetningVis alle regnskapstall 

20122013201420152016-100k0k100k200k

Største aksjonær

SeadrillVis alle aksjonærer 

Roller

Daglig lederJon Olav Østhus (f. 1953)Vis alle roller 

Kilde: Proff.no

Les også: Dette er en gavepakke til Seadrills aksjonærer

Som DN skrev i denne spalten onsdag, de usikrede obligasjonseierne får en utdeling, eller «recovery» som det heter på fagspråket, på fattige fem prosent. Obligasjonseierne får konvertert sin samlede utestående på 2,3 milliarder dollar til egenkapital som utgjør 15 prosent av totalt antall aksjer. Gitt at det hentes inn 200 millioner dollar i ny egenkapital som skal utgjøre 25 prosent av totalt antall aksjer, priser dette Seadrill til 800 millioner dollar, eller 6,2 milliarder kroner.

15 prosent av 6,2 milliarder kroner er cirka 940 millioner kroner som delt på 2,3 milliarder dollar (18 milliarder kroner) gir en utdeling på fem prosent.

I dokumentene som Seadrill har frigitt i forbindelse med Chapter 11-prosessen heter det at selskapet som långiver nå vil søke alternative bud fra finansielle og strategiske investorer.

Les også: Slik blir nye Seadrill

«På grunn av den operasjonelle risikoen, så tok långiver (Seadrill red.anm.) ikke kontakt med visse strategiske parter. Mange av disse er betydelige konkurrenter. Men for å utforske ethvert mulig alternativ vil långiver og dets rådgivere kontakte slike strategiske parter som har blitt identifisert som potensielle investorer,» skriver Daqvid R. Hilty, som er sjef for Houlihan Lokey som Seadrill har hyret inn som finansiell rådgiver.

Les også: Fredriksen og Trøims utbyttemodell har spilt fallitt

Man skal ikke være kommet langt i fagplanen på engleskolen for å se at en av de potensielle budgiverne man snakker om her er Seadrills konkurrent Transocean. Det amerikanske riggselskapet har lenge snakket varmt om behovet for en konsolidering av riggindustrien. Transocean er verdens største riggselskap og har klart seg gjennom krisen i riggmarkedet på en mye mer ærerik måte enn Seadrill. Årsaken er at Transocean aldri gearet opp balansen med en rekke finansielle krumspring for å betale enorme summer i utbytte til aksjonærene.

Les også: Slik bruker Trøim gamle triks fra Seadrill-tiden for å tjene penger

Egenkapitalen i Transocean er i dag priset til 28 milliarder kroner på New York-børsen, mens Seadrills egenkapital i det nye oppsettet altså er priset til 6,2 milliarder kroner.

For ledelsen i Transocean må det selvsagt være den ultimate dominans å kunne ta over Seadrill som ligger med brukket rygg. Problemet er at det blir ikke lett å komme inn i denne transaksjonen, siden Transocean da må refinansiere alle lån med de 42 bankene.

Les også: John Fredriksens papirflytterier har skapt verdier for 1,5 milliarder kroner

Men man kan være helt trygg på at ledelsen i Transocean allerede er i gang med å vurdere Seadrill-caset. Sannsynligheten er ikke stor, men skulle Transocean melde seg på vil amerikanerne måtte hoste opp et tilbud som er bedre enn Fredriksens.

DN Ekspress

Denne prosessen vil skje i flere steg. Først vil potensielle kjøpere bli gitt offentlig informasjon om restruktureringen, og deretter bedt om å komme med et ikke-bindende investeringsforslag. Deretter vil de mest aktuelle budgiverne bli gitt innsideinformasjon for å kunne gjøre en due diligence og komme med et formelt bud. Disse budene vil så bli sammenlignet med John Fredriksens forslag som allerede ligger på bordet.(Vilkår)

Les også:

Comments

Wentworth Resources

Virker lovende mtp økende etterspørsel :)

Mer detaljert data fra Tembo også.

Comments

Subscribe to our newsletter