Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hey, we noticed you are not logged in. LOGIN or SIGN UP now for free access.

You are not subcribed to any group. Please visit Groups list.

Reach Subsea

Q4-16 rapporten

Comments

Pareto Bank - Nordens billigste bank?

Fredly bull på shippingbank på Hegnar, #PARB er nok klar til å ta sin del: http://bit.ly/shippingbank

Comments

EAM Solar

Har forsøkt å regne på #EAM og utfall. Umulig å si noe om sannsynlighet for meg, men når jeg graver i tall tror (jeg korrigeres gjerne) jeg at dagens prissetting innebærer at markedet vurderer sjansen for tap og konkurs til 60% og sjansen for medhold der de får tilbake pengene + renter (men ikke dekket kostnader eller noen skadestand) til 40%. De gjorde emisjon på NOK 80 da kjøpet ble gjort, men bokført verdi per aksje var da høyere.

Comments

K*** I*** H*********

Har du sett noe på kassabeholdning? Hvor god er sjansen for at de har nok penger til å drive prosessene helt frem uten å måtte hente mer?

Show all comments
K*** I*** H*********

Har du sett noe på kassabeholdning? Hvor god er sjansen for at de har nok penger til å drive prosessene helt frem uten å måtte hente mer?

Reach Subsea

Sist offentliggjorte REACH-prospekt

Comments

Bank Norwegian

E24, hovedmotstanderen av forbruksbanker i Norge, siterer fra bransjens høringsuttalelser til de foreslåtte forskriftene http://e24.no/makro-og-politikk/forbrukslaan/forbruksbanker-frykter-forb... #nofi #komp #mybank

Comments

Oljeprisen

US oil rig count økte kraftig med +21 denne uken (+3,3%) mot +14 forrige uke. Størst økning i Texas (Permian +7 elller +2,2%) og i Oklahoma. Igjen en ganske bred økning der ingen av større områder reduserte. #oil

Comments

KIT - Kitron

Er det noen som har en god forklaring på hvorfor Cashflow har nesten halvert fra 2015? 

Greit at total 30 MNOK (fra +16 til -12) i forhold til valuta, men hva innebæres det med at "Change Inventory" som har redusert fra + 40 til -20?

 

 

Comments

SKUE

#SKUE effektiviserer, reduserer antall årsverk 20%, engangskost 10 mill, 8.8 mill årlig besparelse fremover. #Sparebanker

Comments

Sparebanker

#SKUE effektiviserer, reduserer antall årsverk 20%, engangskost 10 mill, 8.8 mill årlig besparelse fremover. #Sparebanker

Comments

BørsXtra

FRONTLINE:

BW Group kjøper DHT’s 11 VLCC-skip mot at BW kommer inn som rederiets største aksjonær med en blokkerende andel på 33,5 prosent. BW Group blokkerer dermed for John Fredriksen og Frontline, som har forsøkt å kjøpe opp rederiet og som med dette vannes ut fra 16 til litt over 10 prosent. Med den samme prisen som BW mottar sine DHT-aksjer til, har Frontline en gevinst på 140 millioner kroner.  (DN)

NORSK HYDRO:

Berenberg oppgraderer anbefalingen sin på Norsk Hydro til hold fra selg, og oppjusterer samtidig kursmålet sitt til NOK 54 (29).

AKER BP:

Credit Suisse oppgraderer ifølge Bloomberg News sin anbefaling på Aker BP til outperform fra nøytral, skriver TDN Finans. Kursmålet oppjusteres til NOK 170 (130).

BORGESTAD:

Norne Securities øker kursmålet til NOK 80 (74) – opprettholder kjøpsanbefaling.

FISKERAN:

Sandberg legger opp til et ran på høylys dag  med sitt forslag om å fjerne trålernes leveringsforpliktelser til fiskeindustri og fiskevær i nord mener en  Lofoten-ordfører. Én torsketrålkonsesjon uten forpliktelser er ifølge meglere verdt over 200 millioner kroner. Havfisk (Lerøy Seafood) sine trålere i Stamsund har 7,1 trålkonsesjoner, noe som gir trålkvotene bare der en verdi på minst 1,4 milliarder kroner. Sandbergs kompensasjonsforslag er her på 100 millioner. Sandberg foreslår i tillegg at 20 prosent av trålkvotene overføres til kystflåten som kompensasjon for at trålpliktene fjernes. (DN)

AKSJESPAREKONTO:

Finanstilsynet har nå fremlagt forslag til såkalte aksjesparekonto. Forslaget innebærer at privatpersoner kan investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og andeler i aksjefond der gevinster ikke skattlegges ved realisasjon, men først når pengene tas ut av selve kontoen slik at man kan bytte mellom ulike investeringer på kontoen uten umiddelbar skattekonsekvens. Man vil få skjermingsfradrag, men utbytte blir direkte beskattet. Privatpersoner skal i 2017 kunne overføre eksisterende posisjoner i form av aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler til aksjesparekonto uten beskatning.

INVESTTECH:

Investtech-analytiker Mads Grønstad anbefaler kjøp av Skandiabanken og Archer mens Bakkafrost anbefales solgt. (FA)

SCATEC SOLAR:

Scatec Solar har hentet inn NOK 380 millioner i en rettet emisjon til kurs NOK 40,50. Aksjekursen sluttet i går på NOK 42.

MAGSEIS:

Magseis har hentet inn NOK 340 millioner i en rettet emisjon til kurs NOK 15. Aksjekursen sluttet i går på NOK 15,3.

Comments

Gaming Innovation Group - GIG

Triggere for GIG aksjen fremover!

Gaming Innovation Group (GIG) har mange triggere fremover. De opererer i hele verdikjeden og fremover vil vi se stor aktivitet i deres utvikling av en disruptiv delingsøkonomi for igaming bransjen. Vi ser ma. følgende triggere:

 

# Oppkjøp av affiliates.

 

GIG har tatt opp et obligasjonslån på 400 mill. sek med ramme på 1,2 millard sek. Foruten innfrielse av et mindre lån, er oppkjøp av mindre og mellomstore affiliates hovedformålet med obligasjonslånet. Affiliate oppkjøpene er svært innvannende, da de til nå har bevist at de kan drifte de på 2.4 Ebitda multippel allerede første året i drift. Alle meldte kjøp vil dermed styrke GIG caset og overgå forventningene til analytikere som fks ASC som ikke har lagt det til grunn i sine verdivurderinger

 

#Oppkjøp av operatører og teknologiselskap

 

CEO Robin Reed nevnte også muligheten for dette i sin kvartalspresentasjon. GIG har nå etablert en setup der effektivt kan ta inn nye brands og få store synergier ut. Kjøper man en operatør vil denne kunne driftes med mye mindre kostnader gjennom GIG og ta del i alle volumfordeler gjennom marketing og gunstigere royalties ma.  Selv om selve produktet, teknologien og spesialkompetansen til operatøren vil veie tyngst ved et oppkjøp, er dette også en smart måte å rekrutere nye ansatte i et presset arbeidsmarked.  GIG vil se etter operatører som har brands med uforløst potensial, høy rentention, spesialkompetanse inn mot ma. gamification og en bedriftskultur som ligner på GIG sin.

 

GIG ser hele tiden etter å bringe innovasjon til igamingbransjen. Siden de ønsker å være vendor neutral, prøver de å sette opp løsninger som gjør de til en kostnadsbesparende mellomann istedenfor å gå i direkte konkurranse med andre på sin platform. Vi kan få se oppkjøp av teknologiselskap som GIG ser kan effektivisere og spare kostnader for bransjen. GIG har en opsjon på å kjøpe 15% til av betalingsleverandøren Easy Payment Gateway. Vi tror allikevel at vi kan få se en annen overraskelse her, der GIG bringer noe helt nytt til bordet.

 

# Innfrielse av guiding.

 

Om GIG ser ut til å innfri sin guiding, vil det deriske caset. Selv om man bare har guidet topplinjen og den infris drevet av økt markedsføring, vil det overgå analytikerenes forventning. Norne sier dette er et «gold medal kind of target» og man har ASC som ikke har lagt inn oppkjøp i sine estimater (der noe allerede har materialisert seg). Vi har tidligere pekt på store feilvurderinger i analysene til de norske meglerhusene og en nødvendig oppjustering av verdivurdering derifra, vil kunne gi et løft.

 

# Tas inn igjen i OSEBX indeksen

 

Det har vist seg, både for GIG og andre aksjer som skal ut eller inn av OSEBX indeksen, at indeksfondene kjører eller dropper aksjer hardt siste 2-3 timer av halvårsperioden for OSEBX utvalget. Slik GIG aksjen handles nå med tanke på volum og markedsverdi, vil den seile inn igjen på OSEBX indeksen. Foruten et bra trykk ut Mai fra indeksfond, spår vi en heftig ettermiddag 31 Mai i aksjen, om det meldes rundt 10-12 mai at GIG trer inn i indeksen igjen. Indeksfondene bør selvsagt ikke vente til de siste 3 timene med å sikre seg aksjene de trenger i vektingen, men vi lar oss ikke slutte å forundre av at enkelte indeksfond ser ut til å bry seg lite om at de kjøper aksjene dyrere enn nødvendig for kundene sine.

 

# Restrukturering av GIG, flytting av selskap fra Delaware til Norge/Sverige, notering i Stockholm.

 

I dag er selskapet registrert i Delaware (USA) og dermed faller det ikke innunder fritaksmetoden. Dette er selvsagt uholdbart da det gis dobbelbeskatning på forteneste for de som eier GIG gjennom AS og ikke har hatt eierandel på over 10% i over 2 år. Dette er noe som kommer til å fikses og har lenge vært en demper for kjøpslysten i aksjen. Vi vil trolig se økt kjøpslyst fra større aktører når selskapet flytter «hjem» til Europa og kommer innenfor fritaksmodellen.

 

Det vi kan være 100% sikker på, er at Optimizer og GIG ledelsen gjør det som skal til for å optimalisere verdiene i GIG.  Foruten det nye desentraliserte management oppsettet som effektiviserer driften, ser vi store muligheter for videre restrukturering. Vi tror selskapet har best mulighet for å vokse og vinne konsolideringens kampen i bransjen videre, ved å notere seg i Stocholm. Vi så det ved notering av obligasjonslånet som var utstedt i SEK. Vi så Robin Reed konsentrerte sitt roadshow rundt svenske aktører. Det å få ta del i det igaming cluster som finnes i Sverige vil gi økt tilgang til aksjonærer, kapital og mer stabilt kunne prise selskapets vekst og disruptive forretningsmodell.

 

# Lansering av ny disruptive delingsmodell for affiliates, tettere samarbeid med Catena media/ ev. fusjon.

 

GIG opplyser at det har vært lite innovasjon i affiliate industrien og at den er mer kostnadskrevende enn det er grunn til. De sier at de har en teknologi og produktportefølje som setter de i en unik posisjon til å angripe dette. De sier også at de ikke opplyser splittede B2B inntekter, dvs Innovation labs inntekter separert fra IGC inntektene i sine presentasjoner. Dette fordi de snart kommer til å presentere dette samlet uansett da det også vil kjøres over platform.

 

Vi ser derfor det som meget trolig at GIG nå bygger inn affiliatesegmentet som en del av sin delings økonomi platform. En presentasjon av dette vil være en stor trigger, da det er disruptivt, har potensial til å bli verdensledende innen affiliate og vil prise GIG nærmere et teknologiselskap med enda flere høymargin B2B inntekter. Med kun et kontaktpunkt for både operatører og affiliates mot platformen, som vil gi de tilgang til et stort økosystem, vil man bli en kostnadssparende mellommann for hele industrien. Besparelsene ved å dele på utgifter og ressurser deles mellom GIG som platformeier, GIG og egne/andres operatører og GIG og egne/andres affiliates. Man vil dermed få en økning av revenue stream i hele 3 ledd.

 

Man kan tenke seg at GIG (Innovation labs) og Catena Media vil gå sammen med å levere volum i en slik delingsmodell som over. Slik vi ser det vil det dog være enda flere synergier å hente ut av en sammenslåing mellom Innovation Labs og Catena media. Det vil være synergier på manpower, oppkjøp, teknologi, SEO og mer rettet leveranse mot egne B2C og IGC klienter. Det man skal legge merke til er at Optimizer, som er hovedeier i begge selskap, har samme mann i styret både i Catena og i GIG. Dette er en spesiell situasjon da de er 2 hovedkonkurrenter ang oppkjøp av affiliater. Det er sannsynligvis minst 35% overlapp i aksjonærmassen i begge selskap. Begge selskapene uttaler at de vil bli det verdensledende selskapet på affiliate. Det kan være et veldig enkelt svar på dette, som gir alle disse spørsmålene mening. En sammenslåing til en igamingkjempe, som sitter på verdens største motor til å mate seg selv og sin egen cloud.

 

# Lansering av BettingCloud.

 

Bettingcloud forventes rulles ut for fullt i Q4 og vil gi flere nye revenue streams. En komplett sportsbook, egne algoritmer, riskhåndterings tenester, oddsfeed etc. Dette er meget spennende og vil nok en gang prise GIG mer som et teknologiselskap og gi de flere ben å stå på. De er da i stand til å levere mer eller mindre komplette turnkey løsninger og ma. ha enda et konkurransefortrinn for å få signet klienter til IGC.

 

# Lansering av nytt Casinobrand.

 

Et nytt casinobrand er på trappene og trolig vil vi kunne få høre litt mer om det på Q1 presentasjonen. Med Rizk, som GIG lanserte for et drygt år siden, viser de at de har knekt koden på gamification og rentention. Med de erfaringer og big data GIG nå sitter på, har et nytt casino mye større sjangse for å lykkes. Vi kan trolig se flere nye brands bli presentert i årene fremover, da det vil gi GIG større «share of wallet». Dette fordi kundene normalt spiller hos 4-5 ulike brands.

 

# Signering av større klienter til IGC

 

GIG utbedrer kontinuerlig IGC platformen og melder nå at de klargjør den for de virklig store brandene. De har påbegynt et arbeid med dette og meldte i februar at de vil jobbe med det 12-18 mnd frem i tid. Etterhvert som utbedringene gjøres, vil de implementeres underveis på samme måte som med BettingCloud. Vi kan derfor få se resultater av dette hele veien og på samme måte kan større brands i teorien bli meldt utover året.

 

X factor – overraskelser

 

Gaming Innovation Group er et arnested for innovasjon og de har meget dyktige og nytenkende ledelse og hovedeiere. Magefølelsen er stor på at det kan komme til å trekkes noe opp av hatten man ikke har tenkt på. Noe som vil være i forkant av trender man ser og som GIG gjennom sine mange revenuestreams kan utnytte. TV2 samarbeidet var en overraskelse vi fikk. Den er sannsynligvis i først omgang ikke enormt profitabel, men her handler alt om proof of concept og prinsippet med å få nye dører til å åpne seg. Vi har sett de var først ute med delingsøkonomi over IGC platformen. Sannsynligvis vil vi se de komme med noe av det samme for affiliatebransjen. Vi tror på enda flere x-factors fra GIG og deres sterke ledelse.

Comments

Scatec Solar

#SSO "The Private Placement attracted strong interest from both existing shareholders as well as new high quality institutional investors, and was significantly oversubscribed."

Comments

Bergen Group

#Bergen Group Services AS er av Forsvarets
Logistikkorganisasjon (FLO) tildelt en ettårig forlengelse
av syv rammekontrakter på ulike fagdisipliner knyttet til
service- og vedlikehold på Forsvarets fartøyer. På fire av
disse fagdisiplinene har Bergen Group Services AS status
som nr. 1 leverandør. Samlet verdi på
kontraktsforlengelsen estimeres til ca. NOK 15-20
millioner.

Den ettårige forlengelsen av rammekontraktene er en opsjon
tilknyttet den opprinnelige kontrakten inngått i
mars 2014. Opsjonsåret har gyldighet frem til mars 2018.

-Bergen Group har over lang tid arbeidet målrettet med å
videreutvikle konsernets kompetanse og kapasitet på
gjennomføringen av komplekse maritime prosjekter. Dette
innebærer også et dedikert fokus på å styrke de ulike
fagdisiplinene i konsernet. Rammekontraktene med Forsvaret
vurderes som viktig for å kunne opprettholde en
kontinuerlig kompetanseutvikling, sier adm. dir. Frode
Johansson i Bergen Group Services.

Comments

Scatec Solar

#SSO Ikke så verst emi-kurs det da, 40,50. Satser på at markedet tar dette like positivt som meg ;)

Comments

Wentworth Resources

Mitt spørsmål:

As I read Bury's comment in todays annual report I can't help but see that no industrial users are expected to increase WRL deliveries in 2017. Dangote Cement wrote this in their 2016 annual report (page 54/55, see below):

Now we have reached an agreement on gas supply we can swap the diesel gensets for much cheaper gas turbines that will immediately bring the plant into profitability after they are commissioned at the end of the second quarter of 2017.

Does this mean that Dangote will not be adding any value for WRL in 2017 despite their own comment, stating end of Q2-17?

 

Svar fra WRL:

As per this report, we believe that TPDC and Dangote have reached an agreement but we do not know timings or volumes at this stage. As we are no party to that agreement directly, we do not have the specific details of how much gas will be delivered and when available as yet. Because of this we have been conservative in our guidance and our guided production range of 40 – 50 mmscf/d will be further underpinned by the addition of new industrial customers, such as Dangote, if they start taking some gas this year.

Comments

K*** I*** H*********

De guider da altså kun basert på de som er forbrukere idag. Kan bli grei økning gjennom 2017 hvis ting går etter planen. (så var det dét da)..

Show all comments
K*** I*** H*********

De guider da altså kun basert på de som er forbrukere idag. Kan bli grei økning gjennom 2017 hvis ting går etter planen. (så var det dét da)..

Wentworth Resources

#WRL Bury uttaler: "We are very pleased with the updated reserve report covering our gas reserves in Tanzania which more than underpins the quality of our producing asset. We expect production to average between 40 and 50 MMscf/d throughout 2017 before seeing a material increase in volumes starting in 2018 with the addition of newly constructed and commissioned power plants in Dar es Salaam. With a fully invested field and all infrastructure in place to more than double current production, we are well positioned to benefit from increasing demand from current, stable levels."

Comments

l*** m*******

Dangote ikke regnet med i denne doblingen? "Now we have reached an agreement on gas supply we can swap the
diesel gensets for much cheaper gas turbines that will immediately bring
the plant into profitability after they are commissioned at the end of the
second quarter of 2017." . Dette kom direkte fra Dangote selv.

I WRLs Corporate Presentation fra September nevnes kommende Gas Demand i 3 punkter: 1. Construction of
Kinyerezi-I expansion and Kinyerezi-II new power plant (som vel er nevnt over her). 2. Additional demand anticipated from
industrial users and other new power facilities (ingen industrial users nevnt i "prognosen" for 2017/2018) i dag. 3. Opportunity to increase production
volumes from existing wells in gas field.

I tillegg kommer da eventuelt Symbion, men heller ikke dette er nevnt noe om i dag.

J**** K********

Jeg kan ikke forstå noe annet enn at 40-50 er meget konservativt. Nå har de tidligere vært i den andre enden av skalaen, men det finnes vel en mellomting :) Jeg vil bli skuffet om snittet ikke blir høyere enn 40-50 i løpet av 2017, og spesielt 3/4Q. 40-50 i snitt bør være det absolutte bunnen. Så her må det være lov og håpe på høyere volum. Like viktig er det at de følger opp pengene som skal inn.

P**** P******

Selskapet er ikke akkurat veldig flink til å selge seg inn, ikke rart kjøpere og volum er fraværende.

Show all comments
P**** P******

Selskapet er ikke akkurat veldig flink til å selge seg inn, ikke rart kjøpere og volum er fraværende.

BørsXtra

NOFI:

DNB Markets tar opp dekning på Bank Norwegian med kjøpsanbefaling kursmål 110 NOK.

FLEX LNG:

Arctic Securities tar opp analysedekning av det John Fredriksen-kontrollerte gassrederiet Flex LNG med et kursmål NOK 20. Det gir en oppside på nesten 70 prosent fra dagens kursnivå. Meglerhuset tror etterspørselsveksten vil overstige flåteveksten i kommende år.

BORREGAARD:

Spesialkjemikalieselskapet Borregaard skal investere NOK 115 millioner i økt produksjonskapasiteten av såkalte Ice Bear-produkter i Sarpsborg. Grunnen til at vi tar neste trinn er at vi ønsker å ha på plass tilstrekkelig kapasitet hvis markedet for disse produktene utvikler seg slik vi tror og håper, sier Jørn Syvertsen, direktør for investorkontakt i Borregaard. (FA)

 FINGERPRINT SHORT:

Hedgefondene som har satset på kursfall i Fingerprint Cards beholdt over 95% av sine posisjoner etter det store kursfallet tirsdag. Iht shortlisten til Finansinspeksjonen utgjorde shortinteressen mandag 18,28% av aksjene i selskapet, ved utløpet av tirsdag var dette redusert til 17,61%. Største enkeltshort har Cadian med 2,16% - det var stort sett de som reduserte sin posisjon tirsdag. (VA Finans)

Handelsbanken beholder sin akkumuler anbefaling i Fingerprint, men reduserer kursmålet kraftig til SEK 40 (59).

DANSKE BANK ANBEFALER:

Analytiker Anders Holte i Danske Bank anbefaler kjøp av Aker BP og Lundin mens Statoil anbefales solgt. (FA)

STATOIL:

Macquarie tar ifølge Bloomberg News opp dekning på Statoil med anbefalingen «underperform», skriver TDN Finans. Kursmålet er satt til 120 kroner.

EMGS-EMISJON:

EMGS har til hensikt å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på USD 15 millioner. Storeiere Siem Industries og Perestroika (Frederik Mohn) garanterer for USD 20 millioner selskapets banklån. Selskapet har videre besluttet å tilby obligasjonseierne å kjøpe tilbake lånet til 70% av pålydende.

SUPPLY:

Det er tegn til stabilisering i offshore-markedet i Nordsjøen, ifølge Westshore Shipbrokers, som samtidig advarer rederne mot å ta skip ut av opplag. Selv om det er små tegn til en stabilisering i offshoremarkedet, er skipsprisene fortsatt svært lave. En av dem som forsøker å dra nytte av dette, er Øystein Stray Spetalen, gjennom selskapet Standard Drilling. (FA)

HEXAGON-BOT :

Stockholmsbørsens disiplinærnemd har gitt det svenske selskapet Hexagon en bot på 6,2 millioner svenske kroner, om lag 5,97 millioner norske kroner. Boten kommer som følge av at selskapet holdt tilbake informasjon om at administrerende direktør Ola Rollén ble varetektsfengslet i Norge.

KRONE-SVEKKELSE:

Onsdag ble kronen notert til sitt svakeste mor Euro siden midten av september 2016. - Kronen styrket seg litt etter de overraskende AKU-tallene i går, men det var kun kortvarig. På formiddagen falt oljeprisen brått. Med «risk off»-stemning i et tynt marked steg EURNOK til 9,20 før euroselgerne kom på banen, noterer analytiker i DNB Markets Kyrre Aamdal i et notat torsdag morgen. (NA24)

XI PÅ FACEBOOK:

Minner igjen om vår populære Facebook-gruppe Norske Aksjer https://www.facebook.com/groups/aksjekunnskap/ som er blitt 6500 medlemmer stor på bare tre måneder etter opprettelse. Forrige uke leverte Pareto en 2,5 timers video med Ask Pareto Anything eksklusivt i denne gruppen, et event hvor XI medlemmer og medlemmer av gruppen på Facebook fikk  stille meglerhuset de spørsmålene de ønsket. Meget god innføring i en rekke områder.

Comments

NEXT Biometrics Group AS

#NEXT Biometrics places volume order for 2nd generation ASICs. The new chip reduce NEXT costs by more than $ 2.5 per module and a first volume order has now been placed for production ramp. The ASIC will be implemented in NEXT modules and begin to ship to customers in Q3 this year. The new ASIC architecture will be implemented in Smart Cards, Notebooks, and Access Control Markets.

Comments

Badger Explorer BXPL

#BXPL The final results show that a total of 61.7 million shares were subscribed for.
The Board of Directors resolved the allocation of the Offer II Shares today
according to the allocation principles set out in the prospectus dated 14th
February 2017. The Company expects that the Offer II Shares will be issued on or
about 30th March 2017 and admitted to trading on or about 31st March 2017.

Comments

Obligasjoner/bonds

Comments

Subscribe to our newsletter