Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kodeks på XI:

Du kan debattere medlemmers ideer eller oppfatning, men ikke angripe personen. 

Du må ikke publisere kommentarer/innhold som inneholder uanstendig språk eller bilder; eller som ærekrenker, fornærmer eller truer andre.

Du må ikke ‘spamme’ ved å bruke våre tjenester. Markedsføring av tilbud eller lenker til tilknyttede sider som krever medlemskap eller kundeforhold vil bli oppfattet som spam så sant du ikke har premium bedriftsmedlemskap.

Du må ikke prøve å lure eller prøve å forlede andre medlemmer.

Du må benytte ditt virkelige navn og ikke gi falsk informasjon om deg selv. 

Opptre i henhold til de lover, regler og reguleringer/forskrifter som gjelder der du bor.

Du må ikke laste opp/publisere eller spre overførsler som inneholder viruser eller komponenter som truer med å forstyrre eller kompromittere nettsiden.

Tusen takk!

Ikke medlem? Klikk for å motta vårt daglige nyhetsbrev - BørsXtra