Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INDUCT

INDUCT

Litt om caset

Induct har i løpet av de seneste åtte årene utviklet en plattform for informasjonsdeling for bedrifter, kommuner, sykehus og andre organisasjoner.

Selskapet har fem virksomhetsområder:

1) Helse
2) Kommuner/byer
3) Store byer
4) NGOs
5) Utdanning

Businessmodellen er forholdsvis enkel, hvor man kjøper forskjellige moduler og betaler for antall brukere. Et såkalt Induct community er gratis, noe som innebærer at verdien for en bruker øker med flere brukere (for eksempel innen kommuner, så vil verdien for en kommune øke når det kommer nye kommuner på kundelisten og tar i bruk plattformen og deler informasjon). Noe som sammen med antall kunder (nytegninger) vil avgjøre lønnsomheten er churn, det vil si hvor mange som hopper Induct-plattformen underveis.

Økonomien er skalerbar, hvor driftskostnadene i stor grad er faste. Man har R&D-kostnader og så er det nettverkseffekter på kundesiden. Plattformen er også godt rustet for å lansere nye inntektsgenererende moduler.

Tall Q1:
Salgsinntekter: 3,013 mil vs 1,476 mill
EBITDA: -3,443 mill vs -3,451 mill
Driftsresultat: -4,141 mill vs -3,956 mill

Det som brukes for å måle suksessen er Annualized recurring revenue (ARR). Den var 7,75 mill i Q1, en oppgang på 68 prosent. Ifølge en presentasjon fra januar har selskapet lagd svært detaljerte mål på ARR, brutt ned på hvert virksomhetsområde. En avtale med KS ble utsatt, noe som gir en utsettelse på flere kommunekontraktssigneringer på fire måneder.

Virksomhetene:

Kommuner/byer
Områder Kommuner/byer har hatt modulene
• Innovation management
• Deviation management
• Project management
I løpet av de tre første ukene av 2017 ble 60 kommuner kontaktet, og 34 signerte med Induct. Ingen takket nei til tilbudet. Kommunene får fri tilgang til å registrere og dele kunnskap seg imellom. De har også fått muligheten til å abonnere på en modul for styre gjennomføring og porteføljen av prosjekter og tiltak.
Målet er å få på plass 340 kommuner innen utgangen av 2018, og Induct har inngått en samarbeidsavtale med KS, som oppfordrer kommunene til å bli med. Sammen med KS har Induct også lansert en nasjonal delingsportal for KS, hvor kommuner og fylkeskommuner kan legge inn egne prosjekter og søke og finne andres prosjekter.

– Vår samarbeidsavtale med KS har nå resultert i neste generasjon av Inducts plattform. Kommunesektoren vil nå enkelt kunne ta i bruk Induct for samhandling og deling. Induct er en plattform for å kunne digitalisere arbeidsprosessene til kommuner og fylkeskommuner, og vi ser frem til å tilby vår kunnskap og plattform slik at kommunene kan sikre lokal gjennomføring og gevinstrealisering av prosjekter innen innovasjon og digitalisering, sier Alf Martin Johansen, administrerende direktør i Induct om avtalen.

Kommunemodulene skal også lanseres i flere skandinaviske land i 2017.

I 2017 har Induct ambisjoner om en run rate på omsetningen fra kommunedelen i Norge på 6 millioner kroner. Internasjonalt er ambisjonen 2 millioner i run rate omsetning.

I 2018 er målet en run rate omsetning på 25 millioner fra Norge og 8 millioner fra utenfor Norge.

Nøkkelen for å oppnå målene er å få flere kommuner inn på plattformen og få dem til å kjøpe flere moduler.

Helse/sykehus
Helse er det området hvor Induct har lengst fartstid. Selskapet trekker i en presentasjon frem et enkelt sykehus som har spart 8,4 millioner dollar på bruken av Inducts plattform. Helsedelen fikk sitt kommersielle gjennombrudd i 2015 med en rekke kontrakter, og det store potensialet ligger i kombinasjonen av helse og digitalisering. For eksempel kan plattformen brukes til informasjon til pårørende. Modulene er
• Innovation management
• Deviation management
• Project management
• Grant management
• Procedure management
• Lean management

Fire av modulene var i bruk hos kunder i januar, og i februar meldte Oslo Universitetssykehus at de ville ta i bruk Lean management-modulen. De hadde fra før Innovation management og Procedure management.

Induct har etablert et nettverk i Norge og har ambisjoner om å oppnå 130 kunder i løpet av 2018. Induct har allerede kunder som Sykehuset Sørlandet, Oslo Universitetssykehus, Aalborg Universitetssykehus og sykehus som St. Olav, Møre og Nord-Trøndelag, samt Helse Midt-Norge IT og Sykehusapotekene Midt-Norge. (de siste her har tegnet avtale for modulene Innovation Management og Project Management).

I 2016 hadde den norske delen i helse en run rate omsetning på 2,4 millioner, mens omsetningen internasjonalt var 2,1 millioner (run rate). Målet i 2017 er henholdsvis 5 og 3 millioner run rate i Norge og internasjonalt. Da skal Induct komme opp i 33 enheter i Norge og ha signert avtaler i UK, Danmark, Spania og USA. I 2018 skal den norske helsedelen omsette for 10 mill (run rate) og internasjonalt skal de opp i 8 mill. En ny gruppe i Norge med sykehjem skal omsette for 2 mill.

Private store bedrifter
Det tredje satsingsområdet for Induct er private store bedrifter. Der omsatte selskapet for 0,5 mill i Norge i 2016 (run rate) og 1,3 mill internasjonalt.
Induct har blant annet tegnet avtale med Statoil i Norge og flere store kontrakter i Spania.

Modulene:
• Innovation management
• Deviation management

Inntektene er basert på antall ansatte, og det er ventet høyere churn her enn i de andre områdene. I år er målet 1 mill omsetning i Norge og 2 mill internasjonalt. Til neste år skal tallene opp til 2 mill i Norge og 3 mill internsjonalt.

De to siste områdene er Education og Humanitarian (NGO), som begge hadde 0,3 mill i omsetning i fjor og mål om 1 mill i run rate omsetning i år.

Kommentarer

M***** L*****

Fantastisk presentasjon. Jeg har fulgt med dette selskapet siden de gikk på børs. Kjøpt en del aksjer nå etter sommerferien.

Vis alle kommentarer
M***** L*****

Fantastisk presentasjon. Jeg har fulgt med dette selskapet siden de gikk på børs. Kjøpt en del aksjer nå etter sommerferien.

INDUCT - LANSERING AV NASJONAL KOMMUNEPORTAL FOR KS

OSLO, 21. juni 2017 - Induct har inngått avtale med KS om å lansere den
nasjonale delingsportalen komINN (www.kominn.no).

For Induct innebærer avtalen at KS får en sentral delingsportal på Inducts
plattform, hvor kommuner og fylkeskommuner vil legge inn egne gjennomførte
prosjekter samt søke og finne prosjekter som er gjennomført i andre kommuner og
fylkeskommuner. Som en del av plattformen, vil kommunene få tilgang til egne
områder, hvor de kan samhandle innad eller mellom kommunene.

-        Vår samarbeidsavtale med KS har nå resultert i neste generasjon av
Inducts plattform. Kommunesektoren vil nå enkelt kunne ta i bruk Induct for
samhandling og deling. Induct er en plattform for å kunne digitalisere
arbeidsprosessene til kommuner og fylkeskommuner, og vi ser frem til å tilby vår
kunnskap og plattform slik at kommunene kan sikre lokal gjennomføring og
gevinstrealisering av prosjekter innen innovasjon og digitalisering, sier Alf
Martin Johansen, administrerende direktør i Induct.

KS er kommunesektorens organisasjon i Norge. KS organiserer landets kommuner,
fylkeskommuner og et stort antall kommunale foretak. Avtalen gir Induct en unik
anledning til å kunne støtte landets kommuner gjennom digitaliseringsprosessen.

Kommuner og fylkeskommuner som registrerer prosjekter får opprettet et eget web
-område (Induct Community) der hver kommune kan registrere flere prosjekter, se
oversikt over sine prosjekter og gi ansatte tilgang til å diskutere, kommentere
og bidra i gjennomføringen.

Avdelingsdirektør i KS, Lasse Jalling, forteller at dette er hovedårsaken til at
KS velger å samarbeide om en slik portal.

-        Vi ønsker at det skal bli enklere å lære, stjele og dele gode
innovasjoner. Nå slipper vi at alle finner opp hjulet på nytt, sier
avdelingsdirektør i KS Lasse Jalling.

Dette er en avtale knyttet til vertikalen kommuner/byer, som er en av fem
vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner/byer, private
selskaper og humanitær sektor).

Kommentarer

Ikke medlem? Klikk for å motta vårt daglige nyhetsbrev - BørsXtra