Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stig Myrseths blogg

SMb

OPEC 2.0-kartellet styrkes

Det saudi-arabiske kongehuset besøkte nylig Moskva. Tilnærmingen mellom disse to petro-supermaktene markerer et signifikant geopolitisk skift og er godt nytt for oljeprisen.

 

Saudi-Arabia og USA har tradisjonelt vært nære allierte. I en ustabil region har sjeikene kunnet lene seg på den amerikanske militærmakten, mens gulfolje har smurt hjulene i amerikansk økonomi.

 

Et geopolitisk skift med vidtrekkende konsekvenser er imidlertid på gang. Det saudi-arabiske kongehuset har i høst besøkt Russland for første gang i historien, og under oppholdet ble det inngått avtaler som innvarsler et tettere samarbeid både på det økonomiske og militære området.

 

Det er flere grunner til at disse gamle fiendene nå snakker sammen. For det første har USA mistet interessen for Midtøsten etter at skiferrevolusjonen har redusert oljeavhengigheten. Det manglende engasjementet fra både Obama og Trump gjør at gulf-kongedømmene ikke lenger stoler fullt ut på de amerikanske sikkerhetsgarantiene.

 

Sammenfallende interesser

Dernest har Russland og Saudi-Arabia sammenfallende interesser i oljemarkedet. Begge landene trenger desperat høyere priser og er dypt bekymret over den amerikanske skiferrevolusjonen samt den kraftige veksten i iransk og irakisk produksjon.

 

Samarbeidet mellom Russland og Saudi-Arabia startet i det små for knapt ett år siden med kuttavtalen mellom OPEC og Russland. Så langt har overholdelsen vært bemerkelsesverdig god. Særlig interessant er det at Russland som tidligere har vært en notorisk juksemaker, har levert til punkt og prikke.

 

Den gode kvotedisiplinen sammen med de tettere båndene mellom verdens to største oljeprodusenter, Russland og Saudi-Arabia, gjør at vi nå aner konturene av et nytt og sterkere kartell, OPEC 2.0.

 

Utsatt rebalansering

Selv om etterlevelsen har vært upåklagelig, har den ett år gamle kuttavtalen så langt ikke gitt høyere oljepriser. Årsaken er det overraskende hoppet i den libyske produksjonen sammen med robust amerikansk skifervekst. Dette har bidratt til å utsette den ønskede rebalanseringen.

 

Den amerikanske boreiveren viser imidlertid tegn til å dabbe av. Antall boresøknader har falt kraftig i høst, mens riggaktiviteten har flatet ut. Dette peker mot en oppbremsing i skiferveksten fremover.

 

Videre er risikoen for forsyningsavbrudd fortsatt betydelig i Venezuela, Irak, Libya og Nigeria.

 

Mot forlengelse

Den nåværende avtalen mellom OPEC og Russland går ut i mars 2018. Jeg vurderer imidlertid oddsene for en forlengelse som gode.

 

Videreføres kuttene, vil vi se systematiske tilbudsunderskudd som bringer globale oljelagre ned mot normalnivåer innen midten eller slutten av neste år.

 

Dette betyr likevel ikke at oljeprisen skal kraftig opp ettersom OPEC 2.0 ikke har noen interesse av å stimulere skiferindustrien for mye. En bevegelse fra midten av 50-tallet til lavt 60-tall bør imidlertid være oppnåelig.

 

Nordic Semi og Flex LNG

Nordic Semiconductor og Flex LNG tilbys denne uken plass i Dovre-porteføljen. Førstnevnte er global markedsleder innen det raskt voksende Bluetooth Smart-markedet. Etter en vekstpause de siste årene har ordreinngangen på ny skutt fart, og dette borger for resultatvekst og en stigende aksjekurs fremover.

 

I Flex LNG er det de gode utsiktene for LNG-markedet som frister. Ratene for LNG-skip har lenge vært lave, men det er snart duket for et omslag grunnet oppstarten av flere store LNG-eksportterminaler.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Norwegian Property
 • TGS
 • Norwegian
 • Nordic Semiconductor
 • Flex LNG

 

Inn: Nordic Semiconductor, Flex LNG

Ut: Noreco, TTS Group

Kommentarer

Høstens viktigste begivenhet

Skattereform har klatret til topps på den politiske agendaen i USA. Dette har gitt rally og rekordnoteringer i fleng i stedet for høststormer. Mer kan være i vente.

 

I slutten av september la Trump frem en ambisiøs skatteplan, og siden den gang har kursene kun gått en vei på Wall Street. Det er flere grunner til det:

 

For det første inneholder den foreslåtte reformen rause skattelettelser til næringslivet. Dernest vil USA bevege seg bort fra et uoversiktlig system med høye satser men store fradragsmuligheter.

 

Videre er ikke skattereformen budsjettnøytral. En markant økning i allerede voksne underskudd vil bli konsekvensen noe som vil fyre opp under konjunkturoppgangen.

 

En annen gladnyhet er at det ikke innføres grenseskatter. Sådanne kunne fort utløst en global handelskrig.

 

Skepsisen råder

Selv om børsen allerede har steget en del, stiller de fleste seg fortsatt tvilende til Trumps gjennomføringsevne. Skattereformen er derfor ikke fullt priset inn ennå. Det er flere aspekter som kan gi motbør:

 

For det første er skattereformen mer skattelette enn reform. Mange frykter at større budsjettunderskudd vil være en rød klut for Tea Party-fløyen i det republikanske partiet.

 

Dernest er den sosiale profilen uheldig. Storparten av lettelsene går til de som allerede har mest, og dette gjør at få demokrater vil støtte den.

 

Til sist er det uklart om velgerne ønsker skatteletter. Meningsmålinger viser at folk flest ikke synes skattene er for høye, men at systemet er for komplisert.

 

Mot Trump-seier

Sett i lys av det forannevnte frykter mange at Trump vil lide nok et nederlag i Kongressen. Personlig er jeg langt mer optimistisk, og her er grunnen:

 

For det første er det en myte at det republikanske partiet er finanspolitisk konservativt. Både under Bush og Reagan svekket statsfinansene seg drastisk. Det er lite som tilsier at republikanerne vil stemme ned skattekutt bare fordi de er underskuddsfinansierte.

 

Dernest trenger partiet desperat en seier før mellomvalget neste år. Hva er bedre enn skatteletter som gir mer i lommen til de fleste, mens regningen kommer en gang i fremtiden?

 

Lykkes Trump med skattefremstøtet sitt, vil det være godt nytt for både selskapsresultatene og økonomien i det korte bildet. I så fall skal aksjekursene videre opp.

 

Motposten er at resesjonsfaren vil øke på lang sikt. En høykonjunktur turboladet med underskudd kan fort fremskynde en overopphetning og et inflasjonsutbrudd. Det vil i neste omgang nødvendiggjøre aggressive rentehevninger noe som vil utløse en resesjon.

 

Gåten om lønnsveksten

Så langt har riktignok inflasjonen og lønnsveksten vært bemerkelsesverdig avdempet på tross av at arbeidsløsheten har falt til historisk lave nivåer. Dette er ett av de store mysteriene i økonomifaget i disse tider.

 

Selv tipper jeg at loven om tilbud og etterspørsel fortsatt gjelder i arbeidsmarkedet. Internett kan imidlertid ha senket friksjonsledigheten til lavere nivåer enn allment antatt.

 

Videre er ikke sammenhengen mellom lønnsvekst og arbeidsledighet lineær. Som alle rigg- og skipseiere vet, er det først når kapasitetsutnyttelsen klatrer over 85-90 prosent at du får prismakt og det blir fest.

 

Jeg blir ikke overrasket om lønnsveksten forblir lav inntil arbeidsløsheten treffer grunnfjellet. Når det skjer, kan imidlertid lønns- og prispresset eskalere hurtig.

 

Syklisk fest

Enn så lenge nyter imidlertid børsen godt av det best tenkelige makrobakteppet. Veksten i verdensøkonomien er robust og bredt basert, mens inflasjonen er fraværende. Det sistnevnte gjør det vanskelig for sentralbankene å stenge baren og stanse alkoholserveringen.

 

Jeg venter mer av det samme de neste 6-12 månedene. I et klima med tiltakende rødglødende konjunkturer ligger de største gevinstmulighetene i dypsykliske næringer som råvareindustri, reiseliv, shipping og oljeservice.

 

Denne uken flyr Norwegian inn i Dovre-porteføljen. Det gigantiske innsidekjøpet til Kjos og Kiese for en knapp måned siden frister. Sterke konjunkturer taler også til aksjens fordel.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Noreco
 • TTS Group
 • Norwegian Property
 • TGS
 • Norwegian

 

Inn: Norwegian

Ut: Scatec Solar

Kommentarer

Vinterens politiske værvarsel: Sol over Europa

Det er nesten bare gode nyheter fra Europa. Det italienske valget er ikke lenger noen trussel. Videre er migrasjonskrisen over. Den politiske risikoen i Kurdistan er derimot økende.

 

Tidligere i år strømmet det tusenvis av migranter fra Libya til Italia hver måned. Disse ble satt på knapt sjøverdige farkoster og ble deretter plukket opp av skip fra hjelpeorganisasjoner som ventet rett utenfor havnen. Hjelpeorganisasjonene kjørte så migrantene til Italia hvor de ble satt på land.

 

Bakgrunnen for bråstansen siden august er at den libyske kystvakten nå blir trent og betalt av EU for å stanse menneskesmuglingen og skremme vekk de ventende redningsskipene.

 

Videre blir migranter som tas av kystvakten, sendt tilbake til Libya og internert under særdeles krevende forhold. Dette gjør det vanskeligere for menneskesmuglerne å finne nye kunder.

 

Skyfri himmel

Som en følge av at både Tyrkia- og Libya-ruten nå er stengt, har antallet asylsøkere som kommer til EU falt til det laveste nivået på mange år. Dette er godt nytt for den politiske stabiliteten i Europa og betyr trolig at oppslutningen om høyreekstreme, EU-skeptiske partier har passert toppen i denne omgang.

 

De gode nyhetene stopper ikke her. I Italia har lederne av de to største populistiske partiene, Femstjernersbevegelsen og Lega Nord, snudd i synet på euroen.

 

Partiene ivrer ikke lenger for utmelding fra eurosonen, men sier nå at dette er siste utvei. Helomvendingen skyldes at populariteten til EU har økt etter Trump og Brexit. «Nei til euro» er ikke lenger noen valgvinner.

 

Det forannevnte betyr at Italia ikke lenger er noen risikofaktor på kort til mellomlang sikt. Dette sammen med sterke konjunkturer og lave renter gjør himmelen blåere enn på lenge over eurosonen.

 

På kollisjonskurs

I Kurdistan og Irak feires seieren mot IS i disse dager. Kurdistan har som en følge av krigen doblet sitt areal og kontrollerer nå blant annet oljehovedstaden i Nord-Irak, Kirkuk.

 

Kurderne stemte for en uke siden for løsrivelse. Sannsynligheten for uavhengighet er imidlertid minimal ettersom ingen i nabolaget aksepterer det.

 

Eneste konsekvens av folkeavstemningen så langt er at Baghdad har lagt ned forbud mot internasjonale flyvninger til Kurdistan for å vise hvem som er sjef.

 

Det er bare et spørsmål om tid før den Iran-støttede regjeringen i Baghdad krever Kirkuk og andre områder som ble okkupert under IS-offensiven tilbake. Dette vil utvilsomt falle i dårlig jord hos kurderne som har betalt en høy pris i form av blod.

 

Det er lite som tyder på at seieren mot IS vil gi fred i Irak. Tvert imot er den gryende konflikten mellom Kurdistan og sentralregjeringen i Baghdad potensielt mye farligere for oljemarkedet og selskaper som DNO enn krigen mot IS var.

 

Verden trenger både økt irakisk produksjon og mer amerikansk skiferolje for å dekke den ventede forbruksveksten. Dessverre for Irak har både Russland, Iran og Saudi-Arabia en egeninteresse av at landet forblir ustabilt slik at produksjonen holdes nede og oljeprisen stiger.

 

Det har sin pris å bo i et dårlig nabolag.

 

Spillteori i praksis

Vil Nord-Korea sette en stopper for børsfesten? Jeg tviler på det. Trump forsøker nå å tvinge Kim Jong-un til forhandlingsbordet ved å følge læreboken i spillteori.

 

For at status quo skal brytes, må Nord-Korea tro at Trump seriøst vurderer et overraskelsesangrep. Trump vil derfor fortsette å trappe opp krigsretorikken i håp om at nord-koreanerne snart får nervøst sammenbrudd og gir etter.

 

Sannsynligheten for en krig er imidlertid minimal forutsatt at Trump og Kim Jong-un opptrer rasjonelt. Årsaken er at kostnaden ved en militær løsning vil være uakseptabelt høy for USA og dets allierte, mens hele det nord-koreanske lederskapet vil bli utslettet.

 

Den gode nyheten er at Kina nå også strammer til gjennom å strupe samhandelen. Forhåpentligvis betyr summen av økende økonomisk og militært press at nord-koreanerne snart ser seg tjent med forhandlinger og en diplomatisk løsning.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Noreco
 • Scatec Solar
 • TTS Group
 • Norwegian Property
 • TGS

 

Inn: -

Ut: -

Kommentarer

Tar det helt av?

Det brygger opp til høykonjunktur i mange sykliske næringer. Som investor gjelder det å være i forkant og posisjonere seg ved de første tegn til grønne skudd.

 

Ledigheten faller jevnt og trutt i kontormarkedet i Oslo hvor leienivået har stått stille i ti år. I Stockholm var det lenge en tilsvarende utvikling før leiene plutselig tok av og klatret 50 prosent på et drøyt år.

 

Noe lignende kan fort skje i vår egen hovedstad, og da blir aksjer som Entra og Norwegian Property gull verdt. Sistnevnte slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken.

 

I oljenæringen går det også mot lysere tider. Kontantstrømmen til de store oljeselskapene er bedre i dag på 50 dollar per fat enn da oljeprisen lå på det dobbelte for noen år siden. Årsaken er dype kutt i investeringer og kostnader.

 

Fallende reserver

Investeringskuttene har imidlertid en pris. Snart kommer investorene til å skifte fokus fra kontantstrømmer til fallende reserver.

 

Her kan nevnes at Statoil i dag har 1P-reserver tilsvarende 7,4 års produksjon noe som er historisk lavt. Dette gir selskapet få andre valg enn å trappe opp jakten på elefanter i Barentshavet og andre steder i årene fremover.

 

Begynner oljeindustrien å satse på leting igjen, vil seismikkindustrien, kanskje verdens mest sykliske bransje, få seg et oppsving. Utsikter til dette sikrer TGS en plass i Dovre-porteføljen denne uken.

 

Andre segmenter innen oljeservice som subsea, rigg og supply er også interessante. Historisk har fem til sjudoblinger av aksjekursene over en to-treårsperiode ikke vært uvanlig når konjunkturene har snudd innen leverandørindustrien.

 

Grønne skudd

Ha ellers i mente at den bratteste delen av oppgangen i sykliske aksjer inntreffer når de første grønne skuddene dukker opp og ikke når inntjeningen har slått ut i full blomst.

 

En annen kritisk suksessfaktor er å satse på selskaper som er robuste nok til å overleve inntil konjunkturoppgangen har festet grepet og bunnlinjen endret farge fra rød til sort.

 

I aluminiumsindustrien har de grønne skuddene allerede begynt å sprette, noe som har gjort Norsk Hydro til en børsvinner. Selv om den bratteste delen av rallyet ligger bak oss, er det fortsatt mer å hente for langsiktige investorer.

 

Yara nestemann?

I gjødselindustrien skraper konjunkturene for tiden mot bunnen. Kunstgjødsel kan imidlertid være der aluminium var for ett år siden, og dette gjør Yara til en av mine favoritter.

 

Shippingnæringen synes også attraktiv. Ratene er elendige, men minimal eller fraværende flåtevekst kombinert moderat økning i verdenshandelen gir en systematisk bedring i markedsbalansen innen de fleste segmenter.

 

Det kinesiske boligmarkedet er dog en ikke ubetydelig risikofaktor for tørrlast. Sprekker boligboblen, skal du verken eie bulkskip eller stålverk.

 

Ikke alle sykliske næringer er attraktive. Innen fiskeoppdrett skal det godt gjøres at tidene blir bedre. Her er utfallsrommet størst på nedsiden. Et vaklende boligmarked er ellers en trussel mot inntjeningen til både banker og boligbyggere.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Noreco
 • Scatec Solar
 • TTS Group
 • Norwegian Property
 • TGS

 

Inn: Norwegian Property, TGS

Ut: Bank Norwegian, Protector

Kommentarer

Høstkrakk i digitale valutaer

Kinesiske myndigheter slår nå ned på omsetningen av digitale valutaer, noe som har utløst salgspanikk og skarpe kursfall.

 

Den samlede verdien av de tre største kryptovalutaene, Bitcoin, Etherum og Bitcoin Cash, er for tiden rundt 70 milliarder dollar. Inkluderes alle andre digitale valutaer, øker tallet til 120 milliarder.

 

Dette er ingen uvesentlig sum ettersom det tilsvarer to prosent av verdien til alle mynter og sedler i omløp i verden.

 

Det finnes i dag et stort antall digitale valutaer som alle er basert på den samme grunnteknologien, blockchain. Fordelene med denne er at utviklingen i den utestående pengemengden ikke kan endres underveis. Alt er bestemt på forhånd av algoritmer. For eksempel kan det aldri bli mer enn 21 millioner Bitcoins i omløp.

 

Videre kan ikke digitale valutaer forfalskes. Dernest gjør de kostnadsfrie overførsler mulig. Til sist tilbyr de full anonymitet.

 

På grunn av disse unike egenskapene er det ingen tvil om at blockchain har en lys fremtid. Teknologien kommer til å revolusjonere både bankvesenet og kapitalmarkedene.

 

Positiv etterspørselselastisitet

I alle bobler er det en kjerne av sannhet. Begeistring over den underliggende teknologien er en viktig årsak til interessen for digitale valutaer.

 

Videre ser man ofte en positiv etterspørselselastisitet i markeder dominert av uprofesjonelle investorer. Dette vil si at kursoppgang avler mer kjøpsinteresse noe som fører til ytterligere oppgang.

 

Min gjetning er at den positive etterspørselselastisiteten kombinert med blockchain-entusiasme har ledet til en gigantisk boble i kryptovalutaer som i stor grad er drevet av kinesiske spekulanter.

 

Et kjennetegn ved en vellykket valuta er at den kan brukes til kjøp av varer og tjenester. Mens Bitcoin for ett år siden ble godtatt i fem av de fem hundre største nettbutikkene i USA, er tallet nå nede i tre, og trolig er vi snart i null. Årsaken er at bankene blir stadig mer skeptiske til å ha noe som helst med digitale valutaer å gjøre.

 

Storparten av transaksjonene i Bitcoin-markedet er i dag mellom spekulanter og ikke betaling for kjøp av varer og tjenester i den legale økonomien.

 

Understøtter kriminalitet

Der hvor digitale valutaer har fått et solid fotfeste som betalingsmiddel, er i den illegale økonomien. Dette skyldes ikke bare at transaksjoner er umulige å spore. En annen fordel er at det er vanskelig for politiet å ta beslag i dem om du blir arrestert.

 

Her kan nevnes at Bitcoin nå er det foretrukne oppgjørsmiddelet på «det mørke internettet» hvor narkotika, våpen og andre illegale produkter omsettes. Digitale valutaer brukes også til hvitvasking av penger.

 

På grunn av den tette koblingen mellom kriminalitet og kryptovalutaer er det bare et spørsmål om tid før myndighetene slår ned på dem. Flere land vil følge etter Kina.

 

Fremtiden innen digitale valutaer er ikke Bitcoin eller Etherum, men sentralbanksponsede eller myndighetsgodkjente valutaer. Disse vil helt sikkert ikke tilby anonymitet, men det er ikke bare en ulempe.

 

For eksempel vil tyveri gjennom hacking da lett kunne oppklares. I dag finnes det ingen måte å få tilbake stjålne Bitcoins.

 

Sykelbunnen passert

TTS Group leverer utstyr til den marine næringen og offshore-industrien. Selskapet har blitt hardt rammet av de siste års svake markeder, men pilene begynner nå å peke oppover igjen.

 

Bedre markedsutsikter sammen med interne forbedringer gjør aksjen til et spennende turnaround-case. Dette gir TTS en plass i Dovre-porteføljen.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Bank Norwegian
 • Protector Forsikring
 • Noreco
 • Scatec Solar
 • TTS Group

 

Inn: TTS Group

Ut: Golden Ocean

Kommentarer

D***** F*********

Plutselig ble Stig Myrseth en Bitcoin-ekspert: Å hoppe etter Jamie Dimon mao. Godt mulig at BTC er en 'boble' for alt jeg vet, men virker som du her trekker en del logiske feilslutninger. "Fremtiden innen digitale valutaer er ikke Bitcoin eller Etherum, men sentralbanksponsede eller myndighetsgodkjente valutaer". Har du noen kilder på dette eller er det noe du har filosofert deg frem til? Poenget er at dette er antifragile og desentraliserte systemer som styrkes under stress (nettverkseffekten blir sterkere), og står i opposisjon til fragile og sentraliserte systemer (fraksjonsreservesystemet og fiatvaluta) som må 'reddes' med jevne mellomrom med stor kostnad for samfunnet og med stadig økende gjeldsbyrde. Hva med internett, er det fortsatt en boble? Er forståvidt enig i ressonementet at blokkjedeteknologien kan være disruptiv og revolusjonerende innen en rekke bransjer, uten at Bitcoin-kursen nødvendigvis går til himmels. Hvor mye X verdi som skapes er en uavhengig variabel fra hvor mange Y% av X verdi som fanges. Ethereum er forøvrig mest brukt som en teknologi for å lage 'smart contracts', og har svært lite med valuta å gjøre i det hele tatt. Feks så har Kik app, som 40% av amerikanske tenåringer bruker, nylig laget en egen token, Kin, på Ethereumnettverket. Full anonynimitet er og feil, bortsett fra Monero og noen andre eksempler. Uprofesjonelle investorer: Regner med her at du mener 'profesjonell investor' i juridisk forstand. Det blir flere og flere profesjonelle investorer i kryptovaluta. Mesteparten av verdens kriminalitet skjer i US dollar, bruken av BTC av kriminelle er raskt synkende. Kriminelle er ofte raskest ute med å anvende ny teknologi. Det ser man gang på gang. Det er ikke noe argument mot Bitcoin! Skrev forresten dette om BTC og antifragilitet: https://steemit.com/bitcoin/@janusface/bitcoin-is-antifragile-it-gains-f.... Du kan jo se på det:)

P*** L******

Er høstkrakket over allerede eller var det en spådom om noe som kommer utover høsten? For meg synes det som om ekspertene kun kommer ut av skapet på dårlige dager. Lite kommentarer om utviklingen de siste dagene.

Vis alle kommentarer
P*** L******

Er høstkrakket over allerede eller var det en spådom om noe som kommer utover høsten? For meg synes det som om ekspertene kun kommer ut av skapet på dårlige dager. Lite kommentarer om utviklingen de siste dagene.

Here we go again!

USA har blitt rammet av uvær av bibelske proporsjoner i høst. Først druknet Harvey Houston og sprengte alle nedbørsrekorder. Nå trues Florida av monsterorkanen Irma.

 

Irma er den sterkeste orkanen noensinne i Atlanterhavsbassenget, og den holder i skrivende stund stø kurs mot Florida. Selv om regningen etter Harvey og Irma antakelig vil gå inn i historiebøkene, er det foreløpig liten grunn til å endre syn på amerikansk økonomi.

 

USA er et såpass stort og rikt land at det tåler et knyttneveslag eller to uten å miste balansen.

 

Årets rekordartede orkansesong reiser imidlertid ubehagelige spørsmål. Skyldes uværet uflaks eller har det sammenheng med menneskeskapte klimaendringer? En av prognosene fra FNs klimapanel er nettopp at frekvensen av ekstremvær vil tilta etter hvert som atmosfæren varmes opp.

 

Blir monsterorkaner som Harvey og Irma normalen, bør ødelagte områder heller evakueres permanent enn gjenoppbygges. I så fall snakker vi om langt mer alvorlige og langsiktige skadevirkninger for både folk og fe.

 

Positivt for lavkarbonøkonomien

Trolig vil Irma og Harvey være en oppvekker for mange og lede til økt innsats for å bremse den globale oppvarmingen. Det vil være godt nytt for den grønne økonomien.

 

Drivkraften i vind- og solenergimarkedet var lenge rause subsidieordninger. Det førte til en volatil og uforutsigbar etterspørsel som svingte i takt med humøret og dagsformen til politikere.

 

Det kraftige kostnadsfallet gjør imidlertid at fornybar energi nå er konkurransedyktig uten subsidier i en rekke markeder med rike vind- og solressurser eller høye strømpriser.

 

For Europa som helhet ventes produksjonskostnaden for fornybar energi å falle under engrosprisen på strøm i 2020, mens det samme inntreffer tre år senere i USA. Når det skjer, vil bransjen gå inn i en supersykel.

 

Velger politikerne å trappe opp kampen mot klimaendringer, kan ekstremveksten fremskyndes ettersom det i dag kreves minimalt med subsidier for å gjøre en rekke vind- og solprosjekter lønnsomme.

 

Naturgass profitterer

Lavkarbonteknologier vil i årene fremover utløse en disrupsjon i en rekke viktige markeder og næringer. Kull har mest å tape. Toppen i det globale kullforbruket ble trolig passert i 2014.

 

For råolje er det liten grunn til å frykte etterspørselssvikt før et godt stykke ut på 2020-tallet. Årsaken er at elektrifiseringen av bilparken ennå er på et tidlig stadium. Elbiler er der sol og vind var i 2007.

 

For naturgass er utsiktene gode. Årsaken er at behovet for naturgassfyrte kraftverk som svingprodusent vil tilta etter hvert som andelen vind- og solenergi i kraftnettene vokser. På sikt kan batterier overta denne rollen, men foreløpig ligger det frem i tid.

 

Flere tapere enn vinnere

Den teknologidrevne lavkarbon-disrupsjonen vil skape mange tapere og et fåtall vinnere blant de børsnoterte selskapene. Kullprodusenter er en langsiktig short, mens naturgasseksponerte aksjer kan være et kjøp.

 

Innen bilindustrien vil det ta tid før elbiler overtar markedet, men dette er en fattig trøst for aksjonærer i tradisjonelle bilprodusenter. Disse må investere tungt for å ta igjen teknologiforspranget til Tesla, og det vil legge en demper på både lønnsomhet og kontantstrømmer i årene fremover.

 

På Oslo Børs er Scatec Solar favoritten min innen lavkarbonøkonomien. Utbyggingen av fornybar energi i den tredje verden vil være det neste store gullrushet, og Scatec er godt posisjonert for å kapitalisere på denne historien.

 

Skalafordeler avgjørende

Et annet toppcase er danske Vestas. Som global markedsleder er selskapet vel plassert for å profittere på den kommende supersykelen.

 

Generelt anbefaler jeg å satse på de største selskapene innen produksjon av solpaneler og vindmøller. Årsaken er at når alle har tilgang på samme teknologi, så blir skala den viktigste konkurranseparameteren.

 

De største produsentene er normalt kostnadsledere. Dette skyldes dels at store fabrikker er mer effektive. Dernest oppnår de bedre innkjøpsbetingelser. Til sist blir FoU- og overheadkostnadene mindre tyngende når de kan fordeles på flere solgte enheter.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Bank Norwegian
 • Protector Forsikring
 • Golden Ocean
 • Noreco
 • Scatec Solar

 

Inn: -

Ut: -

Kommentarer

Orkanen Harvey og høststormene

Orkanen Harvey har slått alle nedbørsrekorder og forårsaket enorme skader. Den reduserer imidlertid faren for høststormer på børsen.

 

Harvey vil gå inn i historien som en av de dyreste naturkatastrofene. Effekten på nasjonaløkonomien vil imidlertid være begrenset.

 

BNP-veksten vil bli barbert med noen tidels prosentpoeng på kort sikt, mens den vil øke tilsvarende når gjenoppbyggingen kommer i gang. Videre vil inflasjonen gjøre et byks grunnet prishopp på blant annet bensin, men denne effekten vil også bli reversert raskt.

 

For børsen er Harvey godt nytt. Årsaken er at orkanen så godt som eliminerer en av de største risikofaktorene, nemlig faren for en teknisk statskonkurs og nedstengning av offentlig sektor i USA.

 

Trumps konkurstrussel

Kongressen må i høst heve gjeldstaket om staten ikke skal gå tom for penger. Trump har tidligere truet med å stenge ned offentlig sektor og misligholde statsgjelden om han ikke får bygge Mexico-muren sin.

 

Velgerne vil imidlertid utvilsomt straffe politikerne nådeløst om offentlig sektor stenges ned midt under en nasjonal katastrofe. Derfor vil nok hevningen av gjeldstaket skje uten dramatikk denne gangen.

 

September og oktober er skrekkmånedene for investorer. Med den viktigste risikofaktoren fjernet og grønne lys for øvrig heller jeg mot at høststormene uteblir på børsen i år.

 

Det er for tiden god driv i verdensøkonomien, lav inflasjon, minimerte renter og en rikelig tilgang på kapital på desperat søken etter avkastning. En sådan miks borger normalt for oppgang.

 

Det viktigste investeringstemaet

Harvey er ellers en påminnelse om at klimaendringer begynner å bli tiltakende problematiske for kloden og at global oppvarming kan bli det viktigste investeringstemaet i vår tid.

 

Den grønne økonomien har nå fått kritisk masse, og veksten innen fornybar energi og elbiler har overrasket systematisk på oppsiden dette tiåret. Subsidier er riktignok fortsatt avgjørende, men i løpet av 5-10 år vil både sol- og vindenergi samt elbiler etter alle solemerker bli konkurransedyktige uten offentlig hjelp.

 

Når det skjer, kan de grønne vekstkurvene bli tilnærmet loddrette. Hvem gidder å kjøpe fossilbil eller bygge kullkraftverk om disse både er dyrere og forurenser mer enn alternativene?

 

Mange fallgruver

På tross av robust vekst har det hittil vært krevende å tjene penger på den grønne økonomien. Dette skyldes flere forhold:

 

For det første var det en boble innen fornybar energi under opptakten til finanskrisen. Kjøper du til overpris, går det sjelden bra.

 

Dernest har deler av den grønne økonomien slitt med svak lønnsomhet på tross av solid omsetningsøkning. Solindustrien er beryktet i så måte. Hva skyldes dette?

 

For det første har teknologien vært relativt enkel og etableringsbarrierene lave. Det har vært vanskelig å skaffe seg konkurransefortrinn gjennom teknologi eller differensiere produktene sine på andre måter.

 

Solpaneler har vært et råvaremarked med en fragmentert tilbudsside hvor pris har vært den eneste konkurranseparameteren. En sådan markedsstruktur er sjelden et godt utgangspunkt for store overskudd.

 

Et annet problem har vært overinvesteringer og overkapasitet, ofte muliggjort av «gratis penger» fra det offentlige. Kinas dumping av solpaneler på verdensmarkedet har kostet mang en REC-aksjonær nattesøvnen og skjorta.

 

En tredje risiko har vært uforutsigbare endringer i subsidieordningene med tilhørende brå svingninger i etterspørselen.

 

Kjøp Scatec Solar

Selv om fallgruvene har vært tallrike, bør den grønne økonomien følges tett. For det første har få næringer like gode vekstutsikter. Dernest er industrien i ferd med å modnes idet tiltakende konsolidering bedre forutsetninger for lønnsomhet.

 

Av enkeltaksjer er jeg negativ til Tesla grunnet en strukket prising. På Oslo Børs er Scatec Solar min grønne favoritt, og aksjen slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken. REC kan også være interessant, men først må balansen styrkes.

 

Danske Vestas er også verd å merke seg. En 2017-P/E på 17 er billig for et selskap med globalt markedslederskap innen vindmøller og overlegne vekstutsikter.

 

Dovre-porteføljen

 

 • Yara
 • Bank Norwegian
 • Protector Forsikring
 • Golden Ocean
 • Noreco
 • Scatec Solar

 

Inn: Scatec Solar

Ut: Philly Shipyard

Kommentarer

Ikke medlem? Klikk for å motta vårt daglige nyhetsbrev - BørsXtra