Xtrainvestor-sfæren:

XI chat

Et samlingspunkt for alle med interesse for investeringer: 12.000 medlemmer / Hub for all types of investors: 12.000 members. Les mer

BørsXtra

Nyhetsbrev med 19.000 emailabonnenter Newsletter – newsletter with 19.000 email subscribers Les mer

XI Promo

Promotering og distribusjon av presentasjoner fra børsnoterte selskap / Promotion and distribution of webcasts from listed companies

XI sosiale medier

Over 50.000 medlemmer + 45.000 via partner / 50.000 members + 45.000 via partner

AksjeSladder

Toppranket podcast om aksjemarkedet / Top ranked podcast about the stock market.

Nyhet! inQrate.com

Innovative video aggregator/organisator av investorpresentasjoner /innovative video aggregator and curator of investor presentations

InvestorPitch

Investorer som er interessert i unoterte muligheter og unoterte selskap på kapitaljakt / Investors interested in unlisted opportunities and unlisted companies looking for capital. Les mer

Pris-setterne

Investorer som fremforhandler kapitaltilførsel med børsnoterte og unoterte selskap / Investors negotiating placement terms with listed and unlisted companies. Les mer

XI value

Under utvikling / under development.