Xtrainvestor – (XI)

XI chat

Et samlingspunkt for alle med interesse for investeringer: 11.000 medlemmer / Hub for all types of investors: 11.000 members. Les mer

BørsXtra

Nyhetsbrev med 13.000 emailabonnenter – når +30.000 / Newsletter – 13.000 email subscribers – reach +30.000. Les mer

XI Promo

Promotering og distribusjon av presentasjoner fra børsnoterte selskap / Promotion and distribution of webcasts from listed companies

XI sosiale medier

Over 50.000 medlemmer + 30.000 via partner / 50.000 members + 30.000 via partner

AksjeSladder

Toppranket podcast om aksjemarkedet / Top ranked podcast about the stock market.

X

Kommer snart / coming soon

InvestorPitch

Investorer som er interessert i unoterte muligheter og unoterte selskap på kapitaljakt / Investors interested in unlisted opportunities and unlisted companies looking for capital. Les mer

Pris-setterne

Investorer som fremforhandler kapitaltilførsel med børsnoterte og unoterte selskap / Investors negotiating placement terms with listed and unlisted companies. Les mer

XI value

Under utvikling / under development.