Fundamental analyse av 5th Planet Games

Dette er en fundamental analyse av 5th Planet Games – ticker 5PG – skrevet av Per Morten Schou. Mer om skribenten i bunnen av analysen. Disclaimer: Skribenten har ingen rolle i Xtrainvestor-systemet. Xtrainvestor gir skribenter mulighet til å poste egne analyser eller nyheter på vår nettside. Vi gjør ingen vurdering…
Read More