Disclaimer: Xtrainvestor gir skribenter mulighet til å poste egne analyser eller nyheter på vår nettside. Vi gjør ingen vurdering av nøyaktigheten eller fullstendigheten, vi aksepterer inget ansvar for tap eller kostnader knyttet til bruk av innholdet og det er opp til deg å gjøre en selvstendig vurdering. Xtrainvestor, dets eierselskap eller ansatte/aksjonærer (samlet “Xtrainvestor”) kan ha eller forsøke å få kundeforhold til eller holde posisjoner i verdipapirene i ethvert selskap som nevnes i analyser eller nyheter. Ingenting av hva som publiseres er et tilbud eller oppfordring til/råd om å kjøpe eller selge noe verdipapir.

Fundamental analyse av 5th Planet Games

Dette er en fundamental analyse av 5th Planet Games – ticker 5PG – skrevet av Per Morten Schou. Mer om skribenten i bunnen av analysen. Disclaimer: Skribenten har ingen rolle i Xtrainvestor-systemet. Xtrainvestor gir skribenter mulighet til å poste egne analyser eller nyheter på vår nettside. Vi gjør ingen vurdering av nøyaktigheten eller fullstendigheten, vi […]