Observe Medical – en lysende fremtid?

Denne teksten er skrevet av Anders Lunde. Jeg er 18 år og har planer om å studere økonomi etterhvert. Har vært interessert i aksjemarkedet siden 2018-2019 og har brukt veldig mye tid på å lære meg så mye som mulig i markedet. Hovedsakelig er investeringsfilosofien min en langsiktig strategi med fokus på underanalyserte selskap med potensiale for god vekst i mange år. Jeg har et mindre antall aksjer i Observe, men har planer om å tegne meg for en god del i emisjonen.

Disclaimer: Skribenten har ingen rolle i Xtrainvestor-systemet. Xtrainvestor gir skribenter mulighet til å poste egne analyser eller nyheter på vår nettside. Vi gjør ingen vurdering av nøyaktigheten eller fullstendigheten, vi aksepterer inget ansvar for tap eller kostnader knyttet til bruk av innholdet og det er opp til deg å gjøre en selvstendig vurdering. Xtrainvestor, dets eierselskap eller ansatte/aksjonærer (samlet “Xtrainvestor”) kan ha eller forsøke å få kundeforhold til eller holde posisjoner i verdipapirene i ethvert selskap som nevnes i analyser eller nyheter. Ingenting av hva som publiseres er et tilbud eller oppfordring til/råd om å kjøpe eller selge noe verdipapir.

Observe Medical er et selskap som utvikler og selger ulike medtech-løsninger. Hovedproduktet til Observe er en digital urinmåler som kalles Sippi. Sippi er den eneste digitale urinmåleren som kan kobles opp mot datasystemene til sykehusene. Måling av urin er en av de få målingene som ikke gjøres digitalt på sykehusene. Sippi kan altså spare sykehusene for ekstremt mye tid i tillegg til at det er bra for pasienten. Observe har et patent på et produkt som kalles Sippcoat. Dette brukes i Sippi og hindrer bakterier fra å gå opp igjennom kateteret og hindrer derfor mulig akutt nyresvikt som er en vanlig ettervirkning etter et sykehusopphold. I tillegg til Sippi kjøpte Observe Medical opp det svenske selskapet Sylak AB som er et svensk medtech selskap. Dette selskapet har fokus på det nordiske markedet med flere ulike produkter som blant annet blod og væskevarmer, produktet til anestesi, sårbehandlingsprodukter og injeksjonskanyler. Som meldt 14.januar har Observe Medical varsla oppkjøp av Biim Ultrasound. Biim er et lite og enkelt ultralydapparat i lommestørrelse. Dette skal hjelpe leger og sykepleiere å sette nåler og kateter. I stedet for å gjøre dette i blinde gjør Biim det slik at det ultralydbilde blir tilgjengelig via en app.

Sippi
Sippi består av en baseenhet som er kobla til sykehussenga. Koblet til baseenheten er det en «single use Disposable unit», som består av et målekammer, koblet til baseenheten der målesensorene er. I tillegg er det en urinpose i lag med dette der urinen blir samla opp. Se bilde til høyre. Baseenheten har et enkelt display som viser de dataene som trengs for sykepleierne. Denne passer og alle sykehussenger og har lavt strømforbruk.

En av de mest unike tingene med Sippi er evnen til å redusere risikoen for infeksjon. Alle urinmålere har et problem med det som kalles biofilm på innsiden av urinposen. Denne er usynlig og er en god plass for bakterier å vokse. Disse bakteriene kan da vandre oppover kateteret og forårsake CAUTI (catheter induces urinariy tract infections) som er veldig vanlig når en bruker kateter. For å unngå dette har Observe Medical utviklet noe som kalles Sippcoat og Sippsense. Sippcoat er en løsning som forhindrer vekst av biofilm ved bruk av silikonolje som legger seg på veggene i urinposen istedenfor biofilmen. Sippsense er et tilleggsprodukt som skal forhindre at biofilm når kritiske nivå. Dette er en sensor som kan oppdage om det er biofilm i veggene og gir beskjed ved kritisk nivå. Begge disse er patentert i likhet med Sipp baseenhet.
Siste viktige detalj om Sippi er muligheten for å koble seg opp til sykehusene sitt PDMS system. Dette er viktig for å gjøre det enda enklere for sykehusene å registrere data. Kobling opp mot disse systemene har vært et fokusområde de siste kvartalene og nå er status slik:

Salgsmulighetene for Sippi er mange. Observe Medical har en konkurransefordel på grunn av nevnte grunner over. Buisnessmodellen til Observe er basert på systemsalg der baseenheten er unik, og urinposen er spesifisert til Sippi baseenhet. Det er derfor ikke mulig å bruke en annen leverandør sine urinposer til Sippis baseenhet. Hver intensivavdeling trenger en baseenhet per seng i tillegg til noen i reserve. Baseenheten er ventet å vare i rundt 3-5 år og etterpå må disse byttes ut med nye. Hver ny pasient trenger en engangs-urinpose som brukes opp til 7 dager som er vanlig liggetid for intensivpasienter. Observe forventer at hver baseenhet kan generere opp til 5-6 engangs-urinposer hver måned i salg. På grunn av denne modellen er kundene bundet til Observe og inntekter kan etter hvert regnes som «recurring».

Strategien for utrulling av Sippi har vært slik at hovedfokus til nå har vært å få gode data fra referanseklinikker som for eksempel Nye Karolinska i Sverige. Nå i 2022 er fokus på kommersiell utrulling med egne salgsansatte i Norden og partnere andre plasser. I Italia er det etablert partnerskap med en større partner som og begynner med kommersiell utrulling nå. I Polen og Romania er det og etablert partnerskap der Observe er i gang med opptrening av salgspersonale. I løpet av 2022 skal det og bli fokus på å komme seg inn i flere markeder i Europa og RoW. I USA er det forventa mulig lansering i slutten av 2022/starten av 2023. Lansering i USA avhenger av erfaringer i Europa og er og forventet at det skal skje via partnere. Fra prospektet kan en lese dette: «the long-term objective is to achieve a market share of 10% within 18 to 24 months in each launched market at clinics with compatible PDMS. As Sippi® is launched in an increasing number of markets, an installed base of Sippi® will be built up that generates recurring sales of consumables».

Observe Medical Nordic AB (tidl. Sylak AB)
30 oktober 2020 kjøpte Observe 100% av Sylak AB. Sylak er en svensk distributør av ICU/anestesi og operasjonsprodukter. Hovedfokuset er Norden og spesielt Sverige. Dette selskapet har komplementære produkter til Sippi i tillegg til interessante produkter aleine. Sylak AB har inntekter i dag og forventer vekst framover med nye produkter og eksisterende produkter.

Biim Ultrasound
Observe inngikk en avtale med Biim Ultrasound 14.januar 2022 om oppkjøp av 100% av Biim Ultrasound. Denne avtalen verdsatt Biim til cirka 185 millioner NOK og ble gjort i med både aksjer og cash.

Historisk har ultralyd blitt for lite brukt selv med god klinisk verdi. Dette har vært på grunn av den tradisjonelt høyre kostnaden i store ultralyd apparat. Biim skal løse det problemet med at de har utviklet et produkt i lomestørrelse som er enkelt å ta med seg, er trådløst og sender enkelt bilde til ulike devices. Biim er laget for å hjelpe sykepleiere med blant annet dialyseprosedyrer. Tidligere har det ofte vært problemer med slike apparat og då spesielt små skjermer og fort varmgang.

Markedspotensialet
Markedspotensialet for Sippi og Biim er enormt. Observe Medical Nordic har et mindre markedspotensial, men er ikke hovedfokus til Observe Medical. Sippi er i et marked i sterk vekst. Etter Covid-19 har det blitt mer fokus på å utvide antall intensivplasser som Sippi har som hovedmål. Dagens marked er på rundt 0,5 million baseenheter og cirka 30millioner disposable bags årlig. Dette er estimert til rundt 4 milliarder NOK og det er ventet vekst på 20-30% i markedet. Ifølge studier sparer Sippi både tid og penger for sykehusene og kan fort bli et «must have».

Biim har og et stort mulig marked og har allerede kommet seg inn hos en av de største aktørene innen dialysesenter i USA. Bare i USA er det 7500 dialyse senter og markedet med 1,5 enhet per klinikk er regnet til cirka 400MNOK. Dette er bare i USA. I tillegg til dialysesenter har Biim oppdaga nye muligheter innen lignende segment. Dette er innen Vascular Access Teams, Critical Care, Pain clinics med flere. Her har de og allerede etablerte partnere i USA som er noen av de største selskapene innen disse markedene i USA. Det er Vygon, Angiodynamics og Fresenius. Potensialet til Biim er altså mye større enn bare dialyse i USA.

Observe’s oppkjøp av Biim kan altså da hjelpe på lansering av Sippi i USA der det er etablerte partnere via Biim. USA er største marked for alle medtech selskap og det er ofte vanskelig å komme seg inn i markedet. Det å ha etablerte partnere vil nok hjelpe Observe på å komme inn med Sippi. Det same gjelder for muligheten for Biim inn i Europa.

Finansielle mål

Etter oppkjøpet av Biim har Observe satt noen finansielle mål med tanke på inntekter og marginer. Tidsaspektet på disse målene er ikke veldig tydelig, men på webcast for Q3 svarte CEO i Observe at mål for Sippi var konservativt midterm. Dette vil nok gjelde for Biim og. Ambisjonen er salg på 500MNOK for Sippi og 500MNOK for Biim. I tillegg er det et mål om 100MNOK for nordiske porteføljen som mest sannsynlig vil skje raskere enn Sippi og Biim. På disse salgstallene er målet om å ha over 30% i EBIT margin, altså veldig gode marginer.

Risiko

Risikoen i Observe Medical er fortsatt høy. Selv om Observe nå henter 180MNOK der ca 50 skal gå til Biim, går ikke selskapet i pluss i dag. Negative resultat og tap av cash er noe som har preget Observe lenge. Dette gjelder fortsatt slik at hvis selskapet ikke klarer klinisk utrulling med suksess kan det bli aktuelt med en emisjon på et senere tidspunkt. Ifølge ledelsen skal emisjonsbeløpet holde selskapet fint i livet fram til det blir cash positive.

Observe Medical er altså et spennende selskap med veldig mange muligheter i årene framover. Her har jeg bare beskrevet noe av det jeg synes er veldig interessant med Observe i årene fremover. Så selv om risikoen fortsatt er høy kan en se på muligheter fremover. Med Market Cap på rundt 400 millioner så er det et enormt stort potensial, hvis selskapet klarer å rulle ut sine produktet i markedet og å få betalt for dette. Hvis du ønsker å lære mer om Observe er det bare å ta kontakt inne på Xtrainvestor i kanalen #Obsrv eller på PM.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *