XI Promo – Xtrainvestors presentasjonstjenester:

Xtrainvestor markedsfører og distribuerer (og ved behov produserer) presentasjoner for børsnoterte selskap. Aktører fra Aker-systemet (Aker ASA, Ocean Yield) og Lundin-gruppen (Africa Energy, Africa Oil) samt børsnoterte selskap som Sparebanken Vest, Photocure, PCI Biotech, Panoro Energy, PetroNor E&P Ltd, Targovax, StrongPoint, Seabird Exploration, Norbit, Webstep, Gaming Innovation har alle fått vist seg frem via oss.

Hvilke event vi skal markedsføre og distribuere er helt opp til kundene. Det kan eksempelvis være presentasjon med lengre Q&A, regulære kvartalspresentasjoner, kapitalmarkedsdager og kortere videoer i forbindelse med emisjoner eller ved behov for å få ut informasjon raskt.
Via våre tjenester kan selskapene nyttiggjøre seg vår medlemsmasse/lesere/lyttere i XI chat, BørsXtra, XI sosiale media media og podcasten AksjeSladder – via vår kontroll over disse kanalene kan vi sørge for at investorene behørig presenteres for og notifiseres om kommende sendinger helt opp til siste minutt – samt i etterkant.
Vi kan også tilby dynamikk og interaktivitet ved at våre medlemmer/lesere i forkant sender inn sine spørsmål til en Q&A.
De ledende meglerhusene har vært svært villig til å stille opp for sendinger for børsnoterte selskap i regi XI Promo. Så langt har DNB, Pareto, Carnegie, ABG Sundal Collier, Norne, Sparebank 1 Markets og Arctic stilt opp med analytikere som moderatorer i utspørringer – flere av dem flere ganger.
Vi tilrettelegger for at våre tjenester skal være minst mulig tidskrevende og mest mulig givende for selskapene. Derfor har vi også spilt inn sendinger fra selskapenes egne kontorer.

Testimonial fra Aker ASA:
«Hei, jeg er Torbjørn Kjus, sjeføkonom og IR-ansvarlig i Aker. Jeg gjennomførte på vegne av Aker en presentasjon etterfulgt av en lengre Q&A via Xtrainvestor.com i august 2019. Vi er veldig godt fornøyd med gjennomføringen av eventet. Vi fikk mange gode spørsmål fra Xtrainvestors medlemmer og eventet ble sett av et stort antall investorer. Vi kan fullt ut anbefale bruk av Xtrainvestor til andre selskaper som vil ha økt synlighet hos investorer og andre kapitalmarkedsaktører.»

Testimonial fra Sparebanken Vest:
“Sparebanken Vest gjennomførte live video presentasjon med lengre Q&A via Xtrainvestor i forbindelse med nedsalgsprosess av egenkapitalbevis fra sparebankstiftelsen i november 2019. Vi er godt fornøyd med et ryddig og profesjonelt utført event med flere tusen seere. Nedsalget for NOK 2,6 milliarder ble for øvrig overtegnet med samlede tegninger i overkant av 10,5 milliarder hvorav det bare i tilbudet til privatinvestorer ble tegnet for NOK 1,3 milliarder. Vi kan anbefale selskaper som vil ha økt synlighet i kapitalmarkedet å benytte seg av Xtrainvestors presentasjonstjenester.
– Frank Johannesen, CFO, Sparebanken Vest. “

Rigget til for sending for PCI Biotech fra kontoret til Arctic Securities:

Større sending tilknyttet presentasjon med Q&A for Sparebanken Vest i forbindelse med sparebankstiftelsens nedsalg for NOK 2,5 milliarder. Det blemottatt tegninger for over NOK 10 milliarder – XI Promo var det eneste stedet for Sparebanken Vest kjørte åpen videopresentasjon.