Pris-setterne:

Investorer fra Xtrainvestor-sfæren har flere ganger gått sammen og fremforhandlet avtaler om kapitaltilførsel til børsnoterte selskap. Grupperinger har også plukket opp større aksjeposter som har ligget til salgs.
I stedet for at investorene sitter på hvert sitt hold og blir fortalt hvilke betingelser noterte og unoterte bedrifter skal ha i sine kapitalinnhentinger vil denne løst sammensatte gruppen heller være proaktive og tilby bedriftene kapital til sine egne betingelser. Dermed blir man som gruppe heller pris-settere enn pris-takere.

For å få ta del i denne gruppen må man ha midler til å kunne stille opp med minimum EUR 100.000 dersom man ønsker å delta i den enkelte inngåtte avtale. Ta kontakt ved interesse.