Xtrainvestor chat – XI-chat:

XI-chat er er et aksjeforum for all typer investorer; store og små /interessert i aksjer, fond, eiendom, lån kunst / noterte /unoterte verdipapir /momentumtradere, tekniske tradere, fundamentale investorer.
I vår Slack-lignende chat kan de møte mange andre investorer og diskutere enkeltaksjer/markeder/bransjer, dele kunnskap, nyheter og fortolkninger samt generere ideer.
Vår chat er inndelt i offentlige kanaler – der normalt en børsnotert aksje har en egen kanal, i tillegg har flere bransjer og temaer egne kanaler – i tillegg til private kanaler (små grupper) og en-til-en rom. Totalt har vi over 4000 kanaler og rom. Medlemmene kan selv sette opp nye kanaler.
Xtrainvestor er gratis og medlemmene kan velge mellom å bruke virkelig navn (fortrinnnsvis) eller nick.

Vi vil at medlemmene skal ha så mye selvstyre over plattformen som mulig og derfor vil vi gjerne ha medlemmer som kanaleier(e) av enkelte kanaler – a la funksjonen grupper på Facebook.

Our investor community is a hub for all types of investors; large and small, interested in stocks, real estate, lending, art etc. In our Slack-like chat they are able to meet a lot of other investors and discuss stocks/markets/indistries, share knowledge, news and interpretations as well as idea generation.
The community is divided into a large number of public channels – where a listed company usually has its own in addition to industry/themes channels – as well as private channels (small groups) and one-to-one rooms (direct messages). In total the XI-chat has over 4000 channels and rooms. Members are free to set up new channels.

We want the members to self-govern the platform as much as possible and encourage members to take up the position as individual channel owner(s) – like a Facebook group.